نیروی خالق جهان، در توست!

نیروی خالق جهان، در توست!

خانه | Miracles | نیروی خالق جهان، در توست!

دوست عزیز! آیا آرزو می کنی قدرت های فوق العاده داشته باشی؟ مثلا، اگر می توانستی لحظه ای نامرئی شوی، یا اینکه در هوا اوج بگیری و در ارتفاع پرواز کنی.

فکر می کنم خوب است که این چیزها را نداری. به نظرت بهتر نیست؟

در عوض، تو نیروی عظیمی به نام عیسی را در درون خود داری!

کتاب مقدس، اول یوحنا، باب 4، آیه ی 4 می گوید: “ای فرزندان من، شما به خدا تعلق دارید و بر کسانی که به دروغ نبوت می کنند غلبه یافته اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار می کند، قوی تر است.”

دوست من! بنابراین، از آنجا که عیسی در تو زندگی می کند، به نیرویی دسترسی داری که بسیار فراتر از نیروی خودت یا جهان است!

لطفا به این شهادت توجه کن: «هر روز، یک معجزه» حس اطمینان و امنیت بیشتری در طول روز به من داده است. این پیام های روزانه و راهنمایی های شما، نیاز من و یک منبع قدرت بسیار عالی است. در چند سال گذشته، زندگی ام سخت گذشته بود ولی کلام خدا، مرا قادر ساخته است که در سختی ها با قوت مبارزه کرده و از آنها عبور کنم. از آنجایی که انسان هستم، گاهی اوقات غرق می شوم و اراده ی خدا در زندگی خود را زیر سوال می برم. اما این ایمیل ها بسیار واضح است و سردرگمی را در ذهن و قلب من از بین می برد. گاهی اوقات مسیرهای زندگی ام را درک نمی کنم ولی می دانم که خدا برنامه های عظیمی برای من دارد. ایمان دارم که خداوند می داند چه می کند و از طریق ایمانی پرشور، مرا به جایی که نیاز دارم خواهد رساند. پیام روزانه ی شما، دوباره این باورها را تایید می کند و من خدا را شکر می کنم که شما و همکاران فوق العاده تان هر روز این عشق و تشویق را فراهم می کنند. برکت خدای زنده با شما باشد و بماند.”

دوست خوبم! هنگامی که به بن بست رسیدی و زمانی که دیگر نمی توانی کاری انجام دهی، به یاد داشته باش که خود عیسی در تو زندگی می کند و از چیزی که در دنیاست و می کوشد تو را ناامید کند، بزرگتر است.

بله! عیسی بالاتر، قوی تر و قدرتمندتر از هر چیزی است! ایمان دارم نیروی او تا ابد با توست.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.