نگاهت را از شکست ها بردار.

نگاهت را از شکست ها بردار.

خانه | Miracles | نگاهت را از شکست ها بردار.

روزهایی در زندگی ما هست که احساس می‌کنیم در همه چیز شکست خورده‌ ایم. روزهایی که فکر می کنیم از هدف مان دور شده ایم، روزهایی که فکر می کنیم، باز همه چیز را خراب کرده ایم.

اما آن چه را که ما، به عنوان شکست می پذیریم، می تواند قسمتی از روند یادگیری ما باشد! توماس ادیسون، مخترع لامپ، زمانی گفت: «من شکست نخورده ام. من فقط 10000 راه دیگر را پیدا کردم که به موفقیت نرسید.» چه اعتماد به نفسی! او  10000 بار شکست را نمی بیند. فقط آن ها را فرصت هایی برای نزدیک تر شدن به هدف می بیند! او حقیقتا به این آیه از کتاب مقدس که می گوید: “بگذار نور بتابد” باور داشته است.

امروز تمام توجه ات را روی این دو موضوع بگذار:

1- این که خداوند می داند که تو در حال رشد و تغییر هستی. خودت هم ایمان داشته باش، و خودت را به خاطر “شکست ها” سرزنش نکن، چرا که آن ها فرصت هایی برای یادگیری و رشد هستند.

2- خداوند برای تو برنامه های عالی دارد. او شادی و خوشبختی تو را می خواهد. چنان که در کتاب مقدس، ارمیا، فصل 29، آیه ی 11، می گوید: «خواست و اراده ی من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی تان، و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من می خواهم به شما امید و آینده ی خوبی ببخشم.»

دوست من! روی شکست ها تمرکز نکن. بلکه تمامی توجه ات را روی خدا و کاری که می خواهد در تو و از طریق تو به انجام برساند، بگذار.

به یاد داشته باش که تو هر روز در روند رشد و یادگیری و شکل گرفتن هستی.

با خدا، شکست های تو فرصت هایی برای یادگیری، پیشرفت و رشد هستند!

بیا با هم این شهادت را بخوانیم: «”هر روز، یک معجزه” به من کمک کرده است تا یکی از سخت ترین دوره های زندگی ام را پشت سر بگذارم و امید و عشق بی پایان خدا را ببینم. از شما برای این پیام ها ممنونم»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.