نماینده ی مسیح باش!

نماینده ی مسیح باش!

خانه | Miracles | نماینده ی مسیح باش!

آیا می دانستی که کلمه “مسیحی” از کلمه یونانی christianos به معنای “مسیح کوچک” آمده است؟ و این که تهمت زنندگان به شاگردان عیسی از آن به عنوان توهین استفاده می کردند؟ آن ها می‌ گفتند: «ببینید این ها “مسیح‌ های کوچک” هستند.» اما چیزی که قرار بود مایه ی تمسخر باشد، تبدیل به نعمتی بزرگ برای میلیاردها انسان شد. چه طنز تاریخی زیبایی!

کتاب مقدس در اعمال رسولان، باب 11، آیه ی 26، می‌ گوید:

«وقتی او را پیدا کرد به انطاکیه آورد و هر دو یک سال در انطاکیه ماندند و عدهٔ زیادی از نو ایمانان را تعلیم دادند. در انطاکیه بود که برای نخستین بار پیروان عیسای مسیح را “مسیحی” لقب دادند.»

اما چرا مخالفان، شاگردان را “مسیحی”، یا “مسیح کوچک” نامیدند؟ زیرا، سبک زندگی ایمانداران به قدری روشن و غیرقابل انکار بود که این نام بر آن ها نهاده شد. از آن جا که آن ها هر چه را که از عیسی آموخته بودند به طور کامل به اجرا در می آوردند، به مأموریتی که به آن ها (و به ما) محول شده بود رسیدند: نماینده ی مسیح و معرف او بودن!

پس ما برای این که نمایندگان مسیح باشیم چه باید بکنیم؟  به جای این که همسایگان خود را با استفاده ی استراتژیک از آیات کتاب مقدس قضاوت کنیم، بدون شک، ملایم‌ ترین و مؤثرترین رویکرد، ایستادن در کنار عیسی از طریق خواندن کلام او و اختصاص زمان برای با او بودن است. هر چه بیشتر او را بشناسیم، شخصیت او بیشتر بر ما تأثیر می گذارد.

پیش تر، نگاهی به برخی از ویژگی‌ هایی انداختیم که شخصیت عیسی را شکل

می‌ دهند. (به کتاب مقدس، اول قرنتیان، باب 13، آیه های 4 تا 8، مراجعه کن).

 اگر بخواهی، می‌ توانی با مطالعه کلام، حتی عمیق‌تر او را بشناسی. در این جا چند ویژگی دیگر درباره ی عیسی وجود دارد:

  • تسلیم شدن او به پدر: عیسی پذیرفت که همه چیز را رها کند تا از اراده پدر پیروی کند، زیرا می دانست که راه های خدا برتر است.
  • شفقت او: عیسی دوست گناهکاران بود، و می دانست چگونه از ظاهر و قضاوت، فراتر رود و مستقیماً به قلب انسان ها که به آن نیاز داشت برود.
  • تواضع او: با اینکه او پادشاه آسمان است، او خدمتگزار همه شد.

دوست من! امروز دعا می‌ کنم که تصمیم بگیری دائماً عیسی را بهتر و عمیق تر بشناسی، تا روزانه کمی بیشتر به شباهت او در بیایی!

زیرا، هر چه بیشتر عیسی را بشناسیم، شخصیت او بیشتر ما را متحول می کند!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.