نترس!

نترس!

خانه | Miracles | نترس!

در بخشی از کتاب مقدس؛ مزمور 23، آیه ی 4، آمده است: «.. نخواهم ترسید، زیرا تو، ای شبان من، با من هستی!..»

امروز خداوند از تو دعوت می کند که نگرانی هایت را بیرون بریزی. او وعده داده که تو را تقویت کرده، به یاری تو می آید. خدا با توست!

به صدای خداوند گوش بده. او در اشعیا، باب 41، آیه ی 10، به تو می گوید: «نترس، چون من با تو هستم! نگران نشو، زیرا من خدای تو هستم. من تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و تو را حمایت کرده، نجات خواهم بخشید.»

وقتی دعا می کنی، خداوند به کمک تو می آید تا به تو بگوید: “نترس!”

همانطور که در مراثی ارمیا؛ باب 3، آیه ی 57، آمده است: «آری، هنگامی که تو را خواندم به کمکم آمدی و گفتی، نترس!»

لطفا به این شهادت زیبا توجه کن: “من دو ماه پیش به «هر روز، یک معجزه» پیوستم. در آن زمان غرق در دلسردی، ترس و حتی ناامیدی بودم. می دانستم مسیح، خداوند و نجات دهنده ی من است اما آزمایش های سخت و مسئولیت هایم داشتند مرا از پا می انداختند. از سه سال پیش، من از مادر پیرم مراقبت می کردم، از فرزندان دخترم نگهداری می کردم زیرا او باید کار می کرد و مدتی همراه ما زندگی می کردند. و من باید از فرزندان یک مادر تنها مراقبت می کردم. همانطور که شروع به خواندن پیغام هایتان کردم، احساس کردم نفس حیات به جان و روح خسته ی من دمیده شد. مخصوصا جمله ی “ممنونم که هستی” خیلی به من قدرت می داد. نامه های شما نقش مهمی در کمک به بهتر شدن حالم داشتند. خداوند هر کسی را که در این مجموعه سهیم است، با عشق عیسی، برکت دهد.

ازت دعوت می کنم دوست من، که به این سرود زیبا و دل نشین گوش دهی و ایمان داشته باشی که خدا با توست:

دوست من! امروز مزمور 118، آیه ی 6، را همراه من اعلام کن: «خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان چه می تواند به من بکند؟»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.