نام تو بر دستان او حک شده

نام تو بر دستان او حک شده

خانه | Miracles | نام تو بر دستان او حک شده

نوشته هایی هستند که نقش آنها ابدی است و هرگز محو نمی شوند. مثل شکافی که در تنه ی یک درخت ایجاده شده، یا حکاکی شده که با گذشت زمان هم پاک نمی شود. کتاب مقدس در اشعیا باب 49، آیه ی 16 می گوید: که عیسی این نشان جاودانه را با خودش حمل می کند: « ای اورشلیم، من نام تو را بر کف دستم نوشته ام و دیوار هایت همیشه در نظر من است.»

بله دوست من! نام تو بر دستان خداوند حک شده است… این نقش ابدی، محو نشدنی و تغییر ناپذیر است که نشان می دهد، تو تا به ابد از آن خدا و فرزند او هستی.

ممکن است روزهایی پیش بیاید که به خودت بگویی خدا دلایل موجه زیادی دارد که نام من را از کف دستان خودش پاک کند. اما او این کار را نمی کند. حتی اگر هم بخواهد نمی تواند… چون از جوهر دائمی استفاده کرده است. او انتخاب کرد که خون خود را بریزد تا عشق ابدی اش را به تو ثابت کند.

 دوست خوبم! تو را با محبتی از جنس خدا دوست دارم.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.