منعکس کننده ی نور خداوند باش!

منعکس کننده ی نور خداوند باش!

خانه | Miracles | منعکس کننده ی نور خداوند باش!

در یک نظر سنجی که به صورت عمومی انجام داده بودم، یک شخص مسیحی که در اوج ناامیدی به سر می برد، برای من نوشته بود: «من در مکانی کار می کنم که نمی توانم آزادانه راجع به ایمان ام به مسیح صحبت کنم. در موارد خیلی خاص، آن هم فقط با چند نفر از همکاران ام که مسیحی هستند می توانم صحبت کنم. بنابراین زمانی که با مشکلی رو به رو می شوم، احساس تنهایی می کنم. تعداد کمی از دوستان کلیسایی من اعتقاد دارند که محل کار هم می تواند یک مکان معنوی باشد و خدا آنجا هم حضور دارد!»

کتاب مقدس ما را تشویق می کند که ذات خدا و محبت او را به دیگران نشان دهیم.

امروز چطور می توانیم در محل کارمان از کارهای شگفت انگیز خدا صحبت کنیم، در حالی که آزادی انجام آن را نداریم؟

در کتاب مقدس، متی، فصل 5، آیه ی 16، می خوانیم: «پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا کارهای نیک شما را دیده، پدر آسمانی تان را تمجید کنند.»

پس کاملا واضح است: نور ما باید تابیده شود! آیا فقط از طریق صحبت کردن است که نور ما تابیده می شود؟ الزاما این طور نیست! کتاب مقدس می گوید: “کارهای نیکی” که ما انجام می دهیم، تجلی نور خداوند هستند.

دوست من! وقتی نمی توانی آزادانه از خداوند “صحبت” کنی، آزادانه نور او را منعکس کن. سخنان تو دلگرم کننده و تشویق آمیز باشد! و از تهمت یا بدی دوری کن.

مهربان باش! این یک چیز متفاوت است و باعث می شود حیات و تازگی را به دیگران هدیه دهی!

 ممکن است همکاران ات به تو اجازه ندهند که با آن ها، در مورد عیسی صحبت کنی. اما آیا آن ها می توانند جلویِ “نور مسیح” که از طریق نگاه تو، به قلب تاریکی می تابد را بگیرند؟ آیا آن ها می توانند از “محبت” او که از طریق لبخند ات نمایان می شود، جلوگیری کنند؟ هیچ چیز نمی تواند تو را از محبت کردن و برکت دادن به آن ها و از دعا و شفاعت برای آن ها باز دارد!

من ایمان دارم که خدا به وعده هایی که می دهد عمل می کند و می خواهد با نگاه تو، قلب همکاران ات را لمس کند. بنابراین، آن ها در تنهایی خود، راز شادی و احساس خوبِ تو را از خدا می پرسند و در نهایت عیسای مسیح را ملاقات می کنند!

قوت خداوند با تو باشد دوست من!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.