منشا بیماری ها از کجاست؟

منشا بیماری ها از کجاست؟

خانه | Miracles | منشا بیماری ها از کجاست؟

کتاب مقدس، رومیان، فصل 5، آیه ی 12 می گوید: «وقتی آدم گناه كرد، گناهِ او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شُيوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتيجه، همه چيز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسان ها همه گناه كردند.»

اگر چه هیچ آیه ی خاصی در کتاب مقدس وجود ندارد که نشان دهد چگونه بیماری بعد از گناهِ اولین انسان یعنی “آدم” وارد جهان شد. اما این واضح است که قبل از گناه، مرگ وجود نداشت، پس نابودی جسم هم وجود نداشت و اگر نابودی جسم نبود، بیماری هم وجود نداشت.

وقتی انسان، قانون الهی و اخلاقی را زیر پا گذاشت و سقوط کرد، باعث شد که به تمامی بلاها و مصیبت هایی که در کتاب تثنیه، فصل 28 آمده است مبتلا شود. جهانی که عواقب سقوط انسان را متحمل شد، صحنه ای از بلا، درد، رنج و مصیبت شد. انسان های مجروح، وابسته، مظلوم، شکسته، لنگ، کور، کر و لال، همه نقش خود را در این صفِ به ظاهر پایان ناپذیر ایفا می کردند.

 در اول یوحنا، فصل 3، آیه ی 8 آمده است: «اما كسی كه در گناه به سر می‌برد، نشان می‌دهد كه فرزند شيطان است، زيرا شيطان از همان ابتدا كه خود را به گناه آلوده ساخت، تا به حال گناه می‌كند. اما فرزند خدا آمد تا اعمال شيطان را باطل سازد.»

اما دوست من! خبر خوب این است که عیسی آمد تا کارهای شیطان را نابود کند!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.