منبع آرامش و صلح باش!

منبع آرامش و صلح باش!

خانه | Miracles | منبع آرامش و صلح باش!

امروز، با هم کلید دیگری را برای ورود به آشتی و صلح کشف خواهیم کرد.

گاهی اوقات، خودت در یک مجادله نیستی ولی در شرایطی هستی که می توانی به دیگری کمک کنی تا یک مشکل و چالش را پشت سربگذارد. اگر این طور است، خدا می خواهد از این طریق به تو کمک کند! تو می توانی منبع ایجاد صلح و آرامی و یا یک مشاور خوب باشی.

روزی معلمی از دانش آموزان خواست تا بد ترین گناهان شان و بزرگ ترین رازشان را روی یک تکه کاغذ بنویسند. سپس، قبل از این که جزئیات زیادی بیان کنند، جلوی آن ها را گرفت و از آن ها پرسید: اگر قرار باشد این راز را به کسی بگویید، چه کسی را انتخاب می کنید؟ آن شخص چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

آن ها چنین ویژگی هایی را نوشتند:

  • مهربان
  • رازدار
  • با محبت
  • دلسوز و با رحم و شفقت 

دوست من! تو هم می توانی منبع آرامش و آشتی بشوی.

نترس… درگیری ها هستند، اما می گذرند و خدا همه ی راه حل ها را به ما داده تا مشکلات در زندگی ما تسلط نداشته باشند. اگر به خدا اجازه دهی، محبت او تا آخر تو را همراهی می کند و روح او به تو کمک می کند نگرش درستی برای حل اختلاف ها داشته باشی.

کتاب مقدس می گوید: «اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت ، شادی ، آرامش ، بردباری ، مهربانی ، نیکوکاری ، وفاداری ، فروتنی و خویشتنداری. هیچ یک از این صفات پسندیده ، تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارند.» (به غلاطیان، فصل 5، آیه ی 22 و 23 مراجعه کن).

 از تو دعوت می کنم که با من دعا کنی… «خداوندا، آرزو دارم آشتی دهنده باشم و برای صلح و آرامی قدم بردارم. به من کمک کن وقتی با چنین موقعیتی روبرو می شوم کلمات و نگرشی که به آن نیاز دارم، داشته باشم. درخواست می کنم در آن لحظه حکمت، محبت و درک ماوراء طبیعی تو بر من جاری شود! در نام عیسی، آمین.»

پر از برکت خداوند باشی!

از تو دعوت می کنم به این شهادت عالی توجه کنی: «شالوم خداوند با شما! من دیروز به خاطر شرایطی که در آن هستم دچار درد و رنج و اضطراب شدم و به شدت از موضوعی ترسیدم. دیشب به حضور خداوند رفتم و با آیه های زیبایی که روح القدس به من می داد حالم خوب شد و امروز صبح که ایمیل شما رو خواندم بهتر و بهتر شدم. امروز صبح وقتی بیدار شدم به همسرم گفتم: شاید ما مسیر رو اشتباه انتخاب کردیم وگرنه خداوند که نمی خواد من در ترس و اضطراب زندگی کنم. همسرم جواب داد: اگر در این مسیر نمی آمدیم، خداوند عیسی را نمی شناختیم. شکر برای خداوند که هدایتگر ما در زندگی است و شکر برای وجود شما که هر روز با این پیغام های زیبا حال دل ما را خوب می کنید و کمک می کنید که ما از مسیر ایمان دور نشویم. سپاس گزارم.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.