من، امین به وعده هایم هستم!

من، امین به وعده هایم هستم!

خانه | Miracles | من، امین به وعده هایم هستم!

«انتظار، در بیشتر مواقع زمینه ساز آمادگی برای دریافت برکات خداوند است!»

من معتقدم که خداوند می خواهد امروز چیز خاصی را به تو بگوید، بگذار این کلمات، تو را تشویق و تقویت کنند!

در کتاب مقدس، در بخشی از مزمور 139، خداوند می گوید:

درست مثل هر روز صبح، خورشید امروز طلوع کرد.

امروز، عشق من به تو و وعده های من برای تو تغییر نکرده است.

هر یک از روزهایی که برای تو مقدر شده، در دستان من است.

چشمان من، ذات تو را دید وقتی که هنوز شکل نگرفته بودی.

و در کتاب من، همه ی آنها نوشته شده،

و روزهایی که برای تو طراحی شده اند،

وقتی که هنوز هیچ کدام از آنها نبودند.

من وعده هایی را که به تو داده ام فراموش نکرده ام. من رویاهایی را که برای تو دارم، کنار نگذاشته ام.

و همچنین او می گوید: فرزندم، اگر حس می‌کنی در تحقق برنامه‌های من برای تو تأخیری هست؛ در واقع بسترها دارند آماده‌ می شوند… و تو در حال آموزش هستی! من تو را دوست دارم، بنابراین می خواهم تو را برای دریافت برکاتم آماده کنم.

من همان کسی هستم که تو را شکل می دهم و با تو راه می‌روم، همانطور که تو رد پای من را دنبال می‌کنی و در راه من قدم برمی داری.

 آرزوی من این است که تو به طور کامل وارد همه ی چیزهایی شوی که من از قبل، برایت، برنامه ریزی کرده ام؛ زیرا من تو را به طور خاص انتخاب کردم تا منبع برکت، شادی و زندگی باشی!

 دستت را در دست من بگذار و مرا دنبال کن.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.