ممنون که هستی!

ممنون که هستی!

خانه | Miracles | ممنون که هستی!

من عمیقا به ارزش و قدرت تشویق، ایمان دارم و حتی به شدت معتقدم، ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نقاط ضعف همیشه برجسته تر از نقاط قوت بوده است.

به همین خاطر امروز صبح می خواهم تو  را تشویق کنم و بگویم… آفرین! که به اصطلاح می گوییم: «کارت عالی است.»

آفرین دوست من! آفرین برای  تمامی کارهایی که انجام دادی. آفرین برای هر آنچه که هستی و برای آنچه که خواهی شد.

می دانم که تو به دنبال رضایت و خشنودی خدا هستی و تمامی تلاش خود را می کنی تا هر روزت از روز قبل بهتر باشد و می دانم که برای این کار به خدا تکیه می کنی.

با وجود همه ی این ها و چیزهای دیگری که من نمی دانم. باز هم می خواهم تشویقت کنم و به تو بگویم…آفرین!

تو، امروز می خواهی چه کسی را تشویق کنی؟ می خواهی به چه کسی بگویی… ممنونم که هستی!

 در کتاب مقدس، اعمال رسولان، باب 15 آیه ی 31 تا 32 آمده است:«وقتی نامه خوانده شد، جمعیّت از آن پیغام دلگرم كننده شادمان شدند و یهودا و سیلاس كه نبی بودند با سخنان بسیار، آن جماعت را تشویق و تقویت كردند.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.