ملاقات خداوند

ملاقات خداوند

خانه | Miracles | ملاقات خداوند

خداوند می خواهد تو را ملاقات کرده و تبدیل نماید!

دوست عزیز؛

اگر در سختی و تنگنا قرار داری و خودت رو ضعیف و خسته میبینی..

امروز در قلبم هست که تشویقت کنم تا به مسیر نگاه نکنی بلکه نگاهت به مقصد باشه.

ما همه تمایل داریم به مشکل نگاه کنیم تا به راه حل! اما تو امروز نگاهت رو به سمت راه حل ببر!

 اگر زیر بار مشکلات کمرت خم شده، یک نفر میخواد که این بار رو از تو بگیره…خداوند!

بارهات رو به خداوند بده… برو عقب و اجازه بده خدا در زندگیت کار کنه!

در چند شهادت زیر، میبینی چطور خداوند همه چیز رو تغییر میده!

  • وقتی اولین پیام رو از شما دریافت کردم، در شرایط افسردگی، ناراحتی، گم شدگی و پر از شک و تردید بودم. امروز دیگه در اون شرایط نیستم! یاد گرفتم چطور شخصی مثبت باشم و کسی باشم که به زندگی بیشتر لبخند بزنم. یاد گرفتم دوباره به خداوند اعتماد کنم و این بی نظیره! شک، ترس و شرم رو هر روز و هر روز بیشتر از دست می دهم. یاد گرفتم همیشه نگاهم به خدا باشه و وقت بیشتری رو در تعمق و جست و جوی خداوند بگذارم.
  • این ایمیل ها ایمان و رابطه ی من رو با خداوند قدرت بخشیده. خدا در زندگی و خانه ی ما معجزات زیادی رو انجام داده و از اون زمان تغییرات ناگهانی در کار، مال، و رابطه ی ما ایجاد شد.. چون در درون من اتفاقات عجیبی افتاد و این در زندگی من نمایان شد.

دوست عزیز، برای خداوند صبر کن و منتظر کار عظیم او  در زندگیت بمان!

خودت را به خدا بسپار… او می تواند همه چیز را تغییر دهد!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.