مشکلات را ریشه یابی کن.

مشکلات را ریشه یابی کن.

خانه | Miracles | مشکلات را ریشه یابی کن.

بیا به یکی از کلیدهای دستیابی به صلح و آرامش کاملی که خدا برای رابطه ی ما با خودش و اطرافیان مان می خواهد، نگاه کنیم:

می خواهیم به ریشه ی مشکلات در روابط بپردازیم. در واقع ریشه، دلیل و سهم ما در شکست رابطه است. ممکن است ریشه این باشد که ما نمی توانیم به خوبی با دیگران در رابطه ی نزدیک باشیم و تلخی هایی را به دلیل برآورده نشدن انتظارات مان در درون خود نگاه می داریم؛ یا شاید، مسئله ناتوانی یا عدم تمایل به جلو رفتن بعد از آسیب و رنجش باشد.

اما یک خبر خوب برای تو دارم: اگر می دانی چگونه مسئولیت اعمال و افکار خود را بپذیری و اجازه دهی خدا در آن موقعیت، نقش خود را ایفا کند، پس در راه درستی هستی!

خداوند می‌خواهد امروز تو را تشویق کند: «مواظب‌ افکارت‌ باش‌، زیرا زندگی‌ انسان‌ از افکارش‌ شکل‌ می‌گیرد.» (به کتاب مقدس، امثال، فصل 4، آیه ی 23، مراجعه کن)

دوست من! علیرغم شرایط ات، خدا، همراهی و بودن با تو را هیچ وقت متوقف نمی کند. او تو را دوست دارد، و از تو مراقبت می کند. اولین قدم را بردار… او را جستجو کن و پدر اجازه خواهد داد که صلح و آرامش او را تجربه کنی!

من از تو دعوت می کنم که امروز با تمام وجود به او اعتماد کنی!

مشاهده مطالب بیشتر


شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.