مسیح هرگز تو را محکوم نمی کند!

مسیح هرگز تو را محکوم نمی کند!

خانه | Miracles | مسیح هرگز تو را محکوم نمی کند!

در کتاب مقدس، یوحنا باب 8، آیه های 10 تا 11 اینطور آمده است: “آنگاه عیسی بار دیگر سر را بلند کرد و به زن گفت: «آنانی که تو را گرفته بودند، کجا رفتند؟ حتی یک نفر هم نماند که تو را محکوم کند؟» زن گفت: «نه آقا!» عیسی فرمود: «من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. »

دوست عزیز! این بخش مورد علاقه ی من است، که به داستان «زن زناکار» معروف است. در واقع، متوجه شدم که بیشتر، از محبت عیسی صحبت می کند، تا یک گناه بسیار بد. می توانی عشق عیسی را در کلام او احساس کنی.

این زن در حین ارتکاب زنا گرفتار شد. در زمان عیسی، کاهنان این زن را به دلیل اطاعت از شریعت موسی سنگسار می کردند. اما عیسی، کاملا قانون دیگری آورد. یک فرمان جدید یا یک عهد تازه … فیض!

عیسی این زن را محکوم نمی کند. برعکس، با او مهربان است. از او در برابر متهم کنندگان محافظت کرده و او را بلند می کند. عیسی تأیید می کند که خدا این زن را محکوم نمی کند و نشان می دهد که خدا او را دوست دارد و با یک فرصت دوباره به او زندگی جدیدی می بخشد.

 دوست من! خدا تو را با همین عشق دوست دارد. او بهای گناهان تو را با خون پسرش پرداخت، تا محکوم نشوی. وقتی زمین می خوری، او تو را بلند می کند…بله، تو را هم مثل آن زن محکوم نمی کند، بلکه دست فیض و محبت خود را به سوی تو دراز کرده است.

وقتی دشمن می آید و به تو تهمت می زند، بشنو که عیسی چه می گوید: «متهم کنندگان تو کجا هستند؟ من هم تو را محکوم نمی کنم.»

دوست خوبم! امروز از هر گونه اتهامی رها باش! تو به رایگان در خداوند آزاد شده هستی!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.