محبت عیسی را در عمل نشان بده!

محبت عیسی را در عمل نشان بده!

خانه | Miracles | محبت عیسی را در عمل نشان بده!

کارهای کوچکی مثل، دادن یک لیوان آب و یک تکه نان به یک آدم تشنه و گرسنه و پوشاندن یک شخص برهنه و رفتن به ملاقات یک بیمار یا یک  زندانی و… کارهایی هستند که خداوند از تو می خواهد که انجام دهی.

محبتی که به این افراد تشنه و گرسنه، عریان، بیمار و زندانی که در درد و رنج و تنهایی هستند،  نشان دهنده ی، همان محبتی  است  که خداوند در انجیل متی باب 25 آیه های 35 تا 40 از آن سخن گفته است: «زیرا وقتی گرسنه بودم، شما به من خوراک دادید؛ تشنه بودم، به من آب دادید؛ غریب بودم، مرا به خانه ی تان بردید؛ برهنه بودم، به من لباس دادید؛ بیمارو زندانی بودم، به عیادتم آمدید… خداوندا، کی گرسنه بودید تا به شما خوراک بدهیم؟ کی تشنه بودید تا به شما آب بدهیم؟… آنگاه به ایشان خواهم گفت: وقتی این خدمت ها را به کوچکترین برادران من می کردید، در واقع به من می نمودید.»

ازت دعوت می کنم، این شهادت زیبا و قدرتمند که نشان دهنده ی محبت عیسی در عمل است را با دقت بخوانی و تو هم امروز بر اطرافیان خودت  تاثیرگزار باشی: «خداوند ما بسیار عظیم است. برای من اتفاقی بودن چیزها معنایی ندارد. من هر روز صبح منتظر باز کردن پیغام شما هستم. در مرکز مبارزه با سرطان کار می کنم. روزانه زن ها، کودکان و مردان زیادی با انواع مختلف بیماری سرطان می بینم. «هر روز، یک معجزه» برای من مثل یک اکسیژن یا مثل چشمه ای جوشان یا آبی که تشنگی ام  را برطرف  می سازد است. در ماموریتی که دارم سعی می کنم به بیمارانم امید ببخشم، وقتی که با آنها صحبت می کنم، کتاب مقدس را در میان می گذارم. این گونه آنها لیوان آب خود را از کلام خداوند دریافت می کنند. حتی اگر با اشک و درد و ناامیدی آمده باشند علی رغم بیماریشان با لبخند و امید و شادی بیرون می روند و می گویند که ما صلیب خود را پذیرفته و همراه  عیسی آن را حمل می کنیم و ایمان دارند که فقط عیسی می تواند قلب آنها را آرام کند و شفا بخشد و همه ی آنها به اعتماد به عیسی بله می گویند.

دوست من! به اطرافت نگاه کن، کوچک ترین ها را ببین و محبت مسیح را در عمل نشان بده. او قلبش را به تو داده است تا همه ی این کوچکترین ها را دوست بداری. از یک عضو خانواده گرفته تا همسایه یا دوست و آشنا یا شخصی در خیابان، یا یک کودک… خداوند می خواهد از طریق تو قلب او را لمس کند!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.