لبریز از شادی

لبریز از شادی

خانه | Miracles | لبریز از شادی

لبریز از شادی باش!

می خواهم پیغام امروز را با یه  مثال برای تو بگم . حیوانی صحرایی و کوچک بنام “دم عصایی”،  هر روز صبح که بیدار می شود قبل از هر چیزی برمی گرده و رو به خورشید می ایسته تا آفتاب بگیره!

دوست عزیز، تو  بعد از بیدار شدن چه عادتی داری؟ نوشیدن یک فنجان قهوه؟ کمی گندمک یا آب میوه و یا ..؟ درسته که ما باید هر صبح به جسممان خوراک بدهیم، اما روحمان چطور؟ امروز صبح با خواندن “هر روز یک معجزه” به روحت خوراک بده!

صبح هایی که در حضور خداوند بخشش، می گذرانی در صورتی که لایق بخشش نبودی بسیار ارزشمند هستند. مانند دربرگرفتن شبنم های صبحگاهی و پوشیدن عطر بهشت که هر روزه آن را به اطرافیان خود هم منتقل خواهی کرد! هر صبح دانه های عشق و بخشش در حضور خداوند گردآوری می شوند و به دیگران نیز توزیع می گردند.

آیا میدانستی که:

نام دیگر “دم عصایی” “نگهبان صحرا” هم است. اسم جالبی نیست؟

دوست عزیز، تو یک نگهبان هستی و خداوند روی تو حساب کرده. تو همان کسی هستی که خدا به دنیا فرستاد تا در مقابل افسردگی، ترس و نگرانی بایسته! حضور عیسی در تو می تونه این حمله های شریر رو خنثی کنه.

تو حامل روح حیات هستی، حامل امید! آنچه را که به دیگران می دهی شخصیت تو را به تعریف می آورد، نه آنچه که نزد خود نگه می داری!

دوست عزیز، از تو دعوت می کنم که امروز بذر عشق و بخشش را برای جلال نام خداوند بکاری. یک لبخند، و یا تشکری ساده می تونه این بذر باشه و یک زندگی رو تبدیل کنه. آیا حاضری تو باعث تغییر در دنیا باشی؟

دوست عزیز، برای هرآنچه که هستی از تو ممنونم.

تو حامل حیات، امید و شادی هستی!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.