قلبی کودکانه داشته باش!

قلبی کودکانه داشته باش!

خانه | Miracles | قلبی کودکانه داشته باش!

روزی، در حالی که عیسی مشغول خدمت بود، مردم کودکان خود را پیش او آوردند تا آنها را برکت دهد. شاگردان فکر کردند که این افراد مزاحم عیسی می شوند. برای همین آنها را از اطراف او دور کردند.

کتاب مقدس، در مرقس باب 10، آیه های 14 و 15 می گوید: «عیسی از رفتار آنها ناراحت شد و گفت: « بگذارید بچه ها نزد من بیایند؛ ایشان را بیرون نکنید چون ملکوت خداوند به آنانی تعلق دارد که مانند این بچه ها باشند. در حقیقت به شما می گویم هر که نخواهد مانند یک کودک به سوی خدا بیاید، هرگز از برکات ملکوت خداوند برخودار نخواهد شد.»

اما دوست من! داشتن قلبی کودکانه به چه معناست؟

 یک کودک از وقت گذاشتن با پدرش لذت می برد… آیا تو هم، از وقت گذاشتن با پدر آسمانی لذت می بری؟

یک کودک قلب بسیار ساده ای دارد… آنچه را که به او می گویند باور می کند. آیا تو هم با تمام قلبت به آنچه کلام می گوید باور داری؟

یک کودک، خود جوش است… او دائما به این فکر نمی کند که چطور رفتار کند، چه بگوید و یا چه کاری انجام دهد.

دوست خوبم! آیا در رابطه ات با خدا خودجوش هستی؟

هنوز خیلی چیزهای دیگر وجود دارد که می توانیم از کودکان یاد بگیریم…

دوست عزیزم! قلبی کودکانه داشته باش! آیا هنوز قلب کودکانه ی تو زنده و سالم است؟

بیا با هم در این مورد دعا کنیم: « خداوندا، از تو می خواهم که دوباره به من قلبی کودکانه عطا کنی. قلبی پر از شگفتی برای زندگی، قلبی که پر از اطمینان باشد و به وعده های تو اعتماد کند.»

دوست خوبم! به تو تبریک می گویم و خیلی خوشحالم  که در داشتن رابطه با خدا، در حال  پیشرفت هستی.

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.