قلبی مانند قلب یک کودک

قلبی مانند قلب یک کودک

خانه | Miracles | قلبی مانند قلب یک کودک

دوست من

کجاست قلب کودکی که در تو بود؟

روزی روزگاری، عیسی با کودکان کوچکی مواجه شد که برای برکت گرفتن نزد او آورده شدند. شاگردان، خواهان دور نگه داشتن کودکان از او بودند، اما:

 «وقتی عیسی این‌ را دید، بسیار ناراحت شده به شاگردان فرمود: بگذارید بچّه‌ها نزد من بیایند؛ مانع آن‌ها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلّق دارد. به‌یقین به شما می‌گویم اگر کسی پادشاهی خدا را مانند یک کودک نپذیرد، هرگز وارد آن نخواهد شد.»

(مرقس۱۰ آیه‌های ۱۴-۱۵)

این جمله چه معنایی دارد؟ داشتن قلب کودک به چه معناست؟

– یک کودک از وقت گذراندن با پدرش لذت می‌برد. دوست خوبم، آیا تو هم از وقت گذراندن با پدر آسمانی‌ات لذت می‌بری؟

– کودکان قلبی ساده دارند و به آنچه به آنها گفته می‌شود ایمان دارند. آیا تو هم به کلمات پدر آسمانی‌ات ایمان داری؟

– کودکان خودجوش هستند و بی‌‌تکلف رفتار می‌کنند. دوست من، آیا در رابطه‌ات با خدا همچنان خودجوشی؟

و هنوز چیزهای زیادی هست که ما می‌توانیم از کودکان یاد بگیریم…

دوستم قلب کودکانه‌ات کجاست؟ آیا هنوز درون تو زنده و سالم است؟

 اگر مایلی، با من این دعا را تکرار کن:

«پدر آسمانی،

 من از تو می‌خواهم که دوباره به من قلب کودکانه بدهی، قلبی که مملو از شگفتی و شور برای زندگی، و پر از ایمان به وعده‌های تو باشد.

به نام عیسی مسیح،

 آمین.»

من به پیشرفت تو در رابطه با خدا اطمینان دارم. تبریک می‌گویم دوست من!

تو یک معجزه هستی، همانند نوری که در تاریکی می‌درخشد،

 شکر برای وجودت دوست خوبم

پیمان شبان‌لاری

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.