قدرت از آن توست!

قدرت از آن توست!

خانه | Miracles | قدرت از آن توست!

دوست عزیز،

خداوند امروز با پیام خاصی برای تو آمده است. در این لحظات سخت، که گاهی فکر می‌کنی دیگر نمی‌توانی ادامه دهی، بدان که خدا همیشه در کنار توست.

خداوند می‌فرماید:

«اما این را بیاد داشته باشید که وسوسه‌هایی که به سراغ شما می‌آیند، از وسوسه‌هایی که دیگران دچار آنند، دشوارتر نمی‌باشد. هیچ وسوسه‌ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید؛ و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه‌ها بگریزید و در دام آنها نیفتید.»

(اول قرنتیان ۱۰ ایه ۱۳)

به صداهایی که می‌گویند همه چیز تمام شده است یا اینکه تو تنها و بی‌ارزش هستی، گوش نده. خداوند تو را می‌بیند دوست خوبم، و تو را به نام می‌شناسد. بنابراین، ایستادگی کن و به قدرت او تکیه کن.

«خداوند می‌فرماید:

تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد؛ تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو برنخواهم داشت!»

 (مزمور ۳۲ ایه ۸)

این راه، راه تسلیم شدن نیست، بلکه راه مقاومت و ایستادگی است. با قدرت خدا، تو می‌توانی هر آزمایشی را پشت سر بگذاری.

دعا کنیم:

«پروردگارا،

به نام عیسی مسیح، دوست عزیزم را در این زمان چالش‌برانگیز یاری ده. به او نیرو و صبر عطا کن تا در مواجهه با سختی‌ها تسلیم نشود و ایمانش را حفظ کند. ما می‌دانیم که تو همواره با ما هستی و ما را تنها نمی‌گذاری.

آمین»

شکر برای وجود تو، دوست خوبم،

تو واقعاً یک معجزه‌ای! پیمان شبان‌لاری

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.