فیض خدا در تمام زندگی شامل حال توست!

فیض خدا در تمام زندگی شامل حال توست!

خانه | Miracles | فیض خدا در تمام زندگی شامل حال توست!

داود پادشاه در زندگی خود شادی های بسیار داشت، اما او سختی های زیادی را هم تحمل کرد. بارها مجبور شد برای فرار از مرگ، در انزوا زندگی کند. در طول زندگی او خیانت نزدیکان، سوگ عزیزان، نفرت شدید دشمنان و ترس از مرگ را تجربه کرد…

در کتاب مقدس، مزمور 30، آیه ی 5 آمده است: «با این حال، علیرغم تمام رنج هایی که متحمل شد، فریاد زد: «غضب او فقط یک لحظه‌ است، امّا رحمت او ابدی است. اشک های شبانه، صبحِ شادی در پی خواهد داشت.»

 دوست من! شاید در این لحظه در جنگ و یا در شرایط سخت باشی. اما من می خواهم تو را تشویق کنم که در فیض و محبت خدا شک نکنی. وقتی مشکلات در زندگی تو ایجاد می شود، عشق او نسبت به تو کم نشده، بلکه برعکس، در میان نبردهای تو، فیض او ثابت، بی قید و شرط و جاودانه است.

 یکی از عزیزان کلیسا بخشی از زندگی خود را با ما در میان گذاشته، ممکن است برای تو هم پیامی داشته باشد:

«من همیشه به دنبال نشانه های خدا بودم، حس می‌کردم با عیسی رابطه نزدیکی دارم و معمولا در طول روز با او صحبت می‌کردم. اما از زمانی که همسرم به سرطان مبتلا شد، گاهی دچار ضعف و ترس می شدم. این موضوع برای من یک چالش واقعی بود… احساس شکستگی می کردم. اگرچه در دعا بودم ولی گاهی فکر می کردم دارم امیدم را از دست می دهم…آن موقع بود که «هر روز یک معجزه» را پیدا کردم و فکر کردم که شاید بتوانم از آن استفاده کنم.

 اولین پیامی که دریافت کردم بخش مورد علاقه من در کتاب مقدس بود! آیا این نشانه ای از خداوند بود؟ … مطمئن نبودم. آرام آرام، با دریافت هر پیام  فکر می کردم که این برای من نوشته شده!  خوشبختانه، در هفته های اخیر درمان های همسرم مفید بوده و حالش بهتر از قبل شده است. خدا را شکر می کنم که عیسی مسیح از طریق شما در زندگی من جریان دارد. تا ابد پیرو مسیح هستم و همیشه به خودم یادآوری می کنم که او همه جا و در همه حال همراه من است.

 بله دوست عزیز! ممکن است طوفان های زندگی بخروشند، اما آن ها فقط برای یک لحظه هستند. ولی فیض خداوند در تمام طول زندگی تو جاری است!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.