فروتنی ضعف نیست!

فروتنی ضعف نیست!

خانه | Miracles | فروتنی ضعف نیست!

فروتنی یک ویژگی بسیار مهم در نظر خداوند است و حتی بخش بزرگی از وجود خود اوست! با این حال، در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، فروتنی همیشه با یک دید مثبت تلقی نمی شود.

واقعیت این است که افراد فروتن گاهی با افراد ترحم بر انگیزی همراه می شوند که ممکن است برای رسیدن به اهدافشان، شخص فروتن را  مورد سو استفاده قرار دهند. بنابراین، از آنجایی که الگوی جامعه ما برای موفقیت مبتنی بر قدرت و رقابت است، فروتنی اغلب می‌ تواند به‌ عنوان یک نقطه ضعف تلقی شود تا یک قدرت.

اما… جای تعجب نیست… دنیا اشتباه می کند!

 کتاب مقدس در مزمور 25، آیه ی 9، می گوید: «او شخص‌ فروتن‌ را در انجام‌ کارهای‌ درست‌ هدایت‌ خواهد کرد و راه‌ خود را به‌ او تعلیم‌ خواهد داد.»

دوست من! امروز این، برای من و تو چه پیغامی دارد؟ فروتنی که در این دنیا به عنوان ضعف تلقی می شود، در پادشاهی خداوند، کلیدی است که به ما این امتیاز را می دهد که توسط خود خدا هدایت شویم و آموزش بگیریم.

چرا؟ زیرا وقتی متواضع هستیم، برای اداره زندگی خود به قدرت یا هوش خود متکی نیستیم. بنابراین، فروتنی تو، خداوند را دعوت می کند و به او اجازه می دهد تا در زندگی تو عمل و حرکت کند! برخلاف غرور که او را از تو دور می کند و از عمل باز می دارد. زیرا خداوند به متواضعان نعمت می بخشد…

دوست عزیز! من تو را تشویق می‌ کنم که به دنبال فروتنی و وابستگی به خدا باشی و آن را توسعه دهی تا روح او تو را در عدالت و راه‌ های کامل خود راهنمایی کند.

امروز به یاد داشته باش: فروتنی یک نقطه ضعف نیست، بلکه یک نقطه قوت است!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.