عیسی کسی است که مرد و اما پس از آن زنده شد!

1

خانه | Miracles | عیسی کسی است که مرد و اما پس از آن زنده شد!

دوست عزیز؛

آیا امروز زیر بار گناهانت خم شدی؟! 

آیا کسی نیست که تو رو درک کنه؟!

آیا کسی تو رو طرد کرده؟! 

و یا شاید از دنیا دل شکسته ای؟!

و فکر میکنی در حق تو ظلم شده!

 به این آیات در کتاب مقدس دقت کن:

“در نظر خدا او مانند درخت سبزی بود كه در زمين خشك و شوره‌زار روییده و ريشه دوانده باشد؛ اما در نظر ما او زيبايی و جلوه‌ای نداشت كه مشتاقش باشيم.  ما او را خوار شمرديم و رد كرديم، اما او درد و غم را تحمل كرد. همهٔ ما از او رو برگردانيديم. او خوار شد و ما هيچ اهميت نداديم. اين دردهای ما بود كه او به جان گرفته بود، اين رنج های ما بود كه او بر خود حمل می‌كرد؛ اما ما گمان كرديم اين درد و رنج مجازاتی است كه خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود كه او مجروح شد و برای شرارت ما بود كه او را زدند. او تنبيه شد تا ما سلامتی كامل داشته باشيم. از زخم های او ما شفا یافتیم.” 

اشعیا باب ۵۳ شماره ۳ تا ۵ (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

عیسی که خطایی نداشت، علی رغم تمام معجزه هایی که انجام داد اما او از طرف انسان ها؛

  • طرد شدگی رو تجربه کرد
  • خیانت رو تجربه کرد
  • حقارت و بدرفتاری رو تجربه کرد
  • او درد رو تجربه کرد

او بر روی صلیب قربانی شد تا که ما از گناهانمون نجات پیدا کنیم.. 

تا که شاد باشیم و آرام..

 و با خدا وارد رابطه ای نزدیک و بی واسطه بشیم.

دوست عزیز؛

عیسی عاشق توست..! 

عیسی به تمامی، طرد شدگی ها و تنهایی هات رو میفهمه و درکت میکنه..!

او میخواد که تو دستت رو به دستهاش بسپاری تا شادی و آرامی رو با مسیح تجربه کنی!

تو با مسیح پیروز هستی!

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.