عیسی هدایتگر توست!

عیسی هدایتگر توست!

خانه | Miracles | عیسی هدایتگر توست!

آیا تا به حال در یک جای ناشناخته گم شده ای که نتوانی مسیرت را پیدا کنی؟

یکی از دوستانم می گفت: «روزی در نزدیکی قله ی کوهی گم شده بودم، به علامت های روی سنگ ها نگاه می کردم تا راهم را پیدا کنم. شب نزدیک شده بود و مه همه جا را فرا گرفته بود. پس زانو زدم و دعا کردم تا پناهگاهی را پیدا کنم. »

خداروشکر دوستم راهش را پیدا کرد.

حالا تصور کن که در روشنایی روز در حال پرواز بر فراز یک قله هستی و از آنجا می توانی کل یا بخشی از دامنه ی کوه را ببینی. ممکن است واقعاً متوجه نشوی که چگونه ممکن است کسی آنجا گم شود.

در کتاب مقدس؛ یوحنا باب 14، آیه ی 6 آمده است: «عیسی به او فرمود: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله ی من.»

دوست من! اگر فکر می کنی امروز در مه و سردرگمی هستی! برایت خبر خوشی دارم.. عیسی می تواند از سطح بالاتری به شرایط تو نگاه کند، اگر به او اعتماد کنی می تواند تو را راهنمایی کند. زیرا او، راه توست!

لطفا به این شهادت توجه کن: «چندین ماه پیش، پسرم را به خاطر بیماری اعتیادش از دست دادم. من با ایمان زیادی بزرگ شدم و برای همین حتی یک بار هم بر خداوند خشم نگرفتم. اما نبودن پسرم آنقدر ویران کننده بود که ارتباطم با کلیسا، دوستانم و شادی های زندگی، قطع شد. حتی نمی توانستم دعا کنم. امیدوارم کسی به این وضع دچار نشود. کمی بعد از مرگ پسرم، شروع به دریافت «هر روز، یک معجزه» کردم. یادم نمی آید کی برای این پیام ها ثبت نام کردم، چون در سایت های مشابه زیادی عضو بودم و روزانه ایمیل های مختلفی دریافت می کردم. حالا اولین چیزی که صبح ها به سراغش می روم، ایمیل های شماست. آنها باعث می شوند، امید و عشق زیادی را از جانب عیسی احساس کنم. ممنون که هستید تا این گونه روزم را با شما آغاز کنم. اکنون به کلیسا می روم و در گروه های مشارکتی آن، شرکت می کنم و اینجا در خانه ی کوچک و ساکتم، دوباره می توانم دعا کنم. خداوند به شما برکت دهد. شما حقیقتا مجرای امید و آرامش او هستید.»

دوست خوبم! از تو دعوت می کنم همراه با من دعا کنی: «خداوندا، تو راه، راستی و حیات هستی. بله، تو کسی هستی که راه های مرا روشن می کنی. اگر من راه را به روشنی نبینم، تو راه را به وضوح می بینی. خداوندا به خاطر حضورت ممنونم و برای اینکه مرا در تمام راه هایم هدایت می کنی. عاشقت هستم عیسی، در نام تو دعا کردم، آمین.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.