عیسی در تو

عیسی در تو

خانه | Miracles | عیسی در تو

عیسی در تو و طرفدار تو است!

شاید گاهی اوقات در برنامه ی خداوند برای زندگی ات چراها و چطور ها ی زیادی پیش  آید. حتی شاید به میزان علاقه ی خدا به خودت شک کنی و بگویی نه آن قدرها هم دیگر برای او اهمیت ندارم.

اجازه نده این فکر تو را آشفته کنه. به این فکر اجازه نده تا در ذهن تو گسترش پیدا کنه چرا که دروغی بیش نیست. خداوند بیشتر از هر فرد دیگه ای که اطرافت هست و تو رو دوست داره، عاشق توست و مایل هست که از تو مراقبت کنه. بیشتر از پدرت و بیشتر از مادرت او حامی و مراقب توست.

 او عاشق توست، او عاشق توست، دوست عزیز، خدا عاشق توست!

امروز این را بر زندگی تو اعلام می کنم که تو قوی، محکم و تحت حفاظت هستی…

  • زیرا خداوند امین است و او قوت تو را احیا می کند.
  • زیرا تو به او ایمان داری و امید تو به خداوند است.

دوست من، تو متعلق به این دنیا نیستی. خانه ی تو در آسمان است تا به همراه مسیح زندگی کنی.

به افسسیان- باب 2- آیه های 4 تا 6 دقت کن: “اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که ما در نافرمانی های خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد – پس، از راه فیض نجات یافته اید – و با مسیح رستاخیز کرده اید و در جایهای آسمانی مسیح عیسی نشانده شده اید “

تو ناکام و شکست خورده نیستی بلکه با مسیح که درون تو است در پیروزی قدم بر می داری.

این را اعلام کن: حیات عیسی در من است، عشق عیسی با من است!

مطالعه مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.