عیسی تو را تسلی می بخشد!

عیسی تو را تسلی می بخشد!

خانه | Miracles | عیسی تو را تسلی می بخشد!

در قسمتی از کتاب مقدس؛ مزمور 23، آیه ی 4، آمده است: «… عصا و چوبدستی تو به من قوت قلب می بخشد.»

یک چوپان می تواند با استفاده از عصایش به آرامی گوسفندان را به مسیر درست هدایت کند.

بیا به این فکر کنیم که ما، چند بار راه را گم کرده و لغزش کرده ایم؟ چند بار رفتار اشتباه و حتی گناه کرده ایم؟ اما خداوند هر بار، با مهربانی، محبت و فیضش، به کمک عصای شبانی خود، ما را برمی گرداند.

همین طور چوبدستی نیز، برای امنیت و حمایت از گوسفندان است و هیچ وقت برای تنبیه آنها استفاده نمی شود. بلکه برای محافظت از آنها در برابر شکارچیان، کاربرد دارد.

همانطور که در قسمتی از اول پطرس؛ باب 5، آیه های 8 و 9 آمده است: «… دشمن شما، شیطان، همچون شیری گرسنه، غران به هر سو می گردد…پس در برابر حملات او، به خداوند تکیه کنید و استوار بایستید…»

همچنین در بخشی از اول یوحنا؛ باب 4، آیه ی 4 آمده است: «… زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود، قوی تر است.»

دوست عزیز! در آرامی خداوند قرار بگیر. عیسی همیشه تو را رهبری خواهد کرد و از تو دفاع می کند. او همین امروز و در همین لحظه هم، در حال انجام این کار است!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.