عیسی به آسمان بالا برده شد

عیسی به آسمان بالا برده شد

خانه | Miracles | عیسی به آسمان بالا برده شد

دوست عزیز

 تصور کن آن روز را که عیسی به آسمان بالا برده شد. تصور کن چشمان شاگردان و بیش از ۵۰۰ نفر دیگر که عیسای زنده را دیده بودند. این لحظه‌ای فراموش‌نشدنی بود. تصور کن، عیسای رستاخیز کرده که می‌توانست از دیوارها عبور کند، ناگهان به آسمان بلند می‌شود. او نشان داد که فراتر از یک ابرقهرمان است.

شاگردان از نزدیک شاهد رستاخیز و قدرت عیسی بودند. این تجربهٔ چهل روزه با عیسی، تجربه‌ای زنده و حقیقی بود که آنها را برای همیشه تغییر داد.

چرا عیسی به آسمان بازگشت؟

عیسی به آنها گفت:

« من اینک آنچه را پدرم وعده داده است، بر شما خواهم فرستاد. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود، در این شهر بمانید.» (لوقا۲۴ آیه ۴۹).

این وعده هنوز هم فعال است. عیسی اراده کرد که ما هرگز بی‌کس و تنها نمانیم، و تنها راه برای بودن همیشگی او با ما، همراه شدن با ما توسط روح القدس بود.

روح القدس، روح خود عیسی، محدودیت‌های زمان و مکان ندارد. او در ماست، آمادهٔ کمک و راهنمایی. وقتی می‌ترسیم، روح القدس با ماست. وقتی رنج می‌بریم، او همراه ماست.

« عیسای عزیز،

مرا برای تمام اشتباهات و گناهانم ببخش. همهٔ کسانی را که به من آسیب زده‌اند می‌بخشم. از تو می‌خواهم مرا با روح خود پر کنی، همانطور که وعده داده‌ای.

به نام تو

آمین.»

روح القدس، هدیه‌ای از آسمان، آماده است تا زندگی‌ها را تغییر دهد و ما را به عمق‌های تازهای ببرد. این نشانه‌ای از عشق و مراقبت دائمی خدا برای ماست.

دوست خوبم، تو بی‌نهایت ارزشمندی،

 یک معجزه واقعی در این دنیا.

پیمان شبان‌لاری

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.