عیسی، پیروزی را برای شما به دست آورد!

عیسی، پیروزی را برای شما به دست آورد!

خانه | Miracles | عیسی، پیروزی را برای شما به دست آورد!

عیسی، پیروزی را برای شما به دست آورد!

عیسی بر مرگ و تمام قدرت آن غلبه کرد. او ” نامی را که بالاتر از هر نامی است ” بدست آور؛ بالاتر از نام هایی مانند تنهایی، طرد شدگی  یا افسردگی. او همه ی این چیزها را بر صلیب  فتح کرد تا شما را آزاد کند!

” بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده در آمد، و شبیه انسانها شد، و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت،  تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار، بر روی صلیب اعدام  شود. از این رو خدا او را بی نهایت سرافراز کرد و نامی به او بخشید که از  هر نام دیگری والاتر است. ” ( کتاب مقدس: فیلیپیان، باب 2،  آیه 7 – 9 )

مهم نیست که  در چه موقعیتی قرار بگیری، عیسی این پیروزی را برای تو به دست آورد. امروز، تو را دعوت می کنم تا به عظمت پیروزی مسیح فکر کنی. بی نظیر، کامل و ابدی است. از آنجایی که او هیچ چیز را برای تو دریغ نکرد، امروز تو نیز در این پیروزی شریک هستی!

تو امروز:

● از سنگینی گناهان خود رها شدی. ( به کتاب مقدس:  رومیان، باب 8، آیه 2  مراجعه کنید )

● از گذشته ات رها شدی.  ( به کتاب مقدس:  دوم قرنتیان، باب 5، آیه 17  مراجعه کنید )

● شفا یافته و احیا  شده هستی. ( به کتاب مقدس: مزمور 23،  آیه 3  مراجعه کنید )

دوست من، شاد باش، زیرا عیسی در نبرد پیروز شده است!

دعا کن و خداوند را با من شکر کن: « عیسی، از تو سپاسگزارم که از فرمان خدای پدر، اطاعت کردی و جانت را برای من تقدیم کردی. من لیاقتش را نداشتم، اما به لطف تو، امروز آزادم، شفا یافتم، و احیا شدم! به نام عیسی، آمین! »

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.