عیسی، جان خود را با کمال میل داد!

عیسی، جان خود را با کمال میل داد!

خانه | Miracles | عیسی، جان خود را با کمال میل داد!

امروز صبح یک فکر ساده اما دلگرم کننده و سرشار از عشق به ذهنم رسید… دعا می کنم که باعث تشویقت شده و در طی روز، تو را هم مشغول نگاه دارد!

عیسی، جان خود را با کمال میل داد و مجبور به این کار نبود و در ازای آن چیزی برای به دست آوردن نداشت. او  این کار را با خواست خود و با محبت خالص و با کمال میل انجام داد.

او در کتاب مقدس، انجیل یوحنا باب 10، آیه های 15 تا 18 اینطور می گوید: «من جان خود را در راه گوسفندان فدا می کنم… کسی نمی تواند به زور مرا بکشد، من داوطلبانه جانم را فدا می کنم.»

 او می توانست ما را همان طور که بودیم رها کند و موظف نبود به جای ما بمیرد… اما در حقیقت، نه… او نمی توانست، چون پدرش و همین طور ما مخلوقاتش را بسیار دوست داشت، بیشتر از آنکه رهایمان کند. به همین دلیل عیسی به خاطر عشق به پدر و ما، جانش و تمام وجودش را فدا کرد.

دوست من! عیسی تو را بی نهایت دوست دارد به حدی که جانش را داوطلبانه، با تمام وجود و از سر عشق، برای تو فدا کرد و هیچ کس او را مجبور به این کار نکرد.

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.