عطر مسیح بر زمین باش!

عطر مسیح بر زمین باش!

خانه | Miracles | عطر مسیح بر زمین باش!

تو بر دیگران تاثیر می گذاری. در واقع همه ی ما بر محیط اطراف مان اثرگذار هستیم؛ حتی اگر عنوانِ رهبر، کشیش ویا خادم را نداشته باشیم. چون هر کاری که انجام می دهیم، مثل یک عطر خوش و یا بوی بد به دیگران سرایت می کند… هر چیزی؛ مثلا لبخند یا اخم…حال خوب یا حال بد…غم یا شادی و ….

همه ی ما با افرادی در ارتباط هستیم و روی این افراد تاثیری می گذاریم؛ خودِ تو دوست داری چه تاثیری بر دیگران داشته باشی؟

کتاب مقدس، متی، باب 28، آیه ی 20، به نقل از عیسی می گوید: «و به ايشان تعليم دهيد كه تمام دستوراتی را كه به شما داده‌ام، اطاعت كنند. مطمئن باشيد هر جا كه برويد، حتی دورترين نقطه دنيا باشد، من هميشه همراه شما هستم!»

دوست خوبم! خداوند به تو اعتماد دارد؛ او با توست. تو می توانی مطابق ارزش های عیسی زندگی کنی و به دیگران محبت، سخاوت و مهربانی هدیه کنی. تو می توانی مردم را به سوی محبت پدر هدایت کنی!

خداوند می خواهد برای پادشاهی خود، از تو فردی تاثیرگذار بسازد. یک سفیر با عطر مسیح روی زمین، نه چیزی کمتر از آن!

دوست من! مطمئن باش در این کار تنها نیستی… عیسای مسیح، هر روز در کنار توست و معجزه هایش را در زندگی ات خواهی دید.

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.