عطری که روزانه در اطرافت پخش می کنی، چیست؟

عطری که روزانه در اطرافت پخش می کنی، چیست؟

خانه | Miracles | عطری که روزانه در اطرافت پخش می کنی، چیست؟

دوست عزیز! آیا تا به حال شکوفه ی یاس بنفش یا همان “بوته پروانه ای” را دیده ای؟ این نام مستعار از این واقعیت ناشی می شود که شاخه های بلند گلها، شهد بسیار معطری تولید می کنند  که باعث جذب بسیاری از حشرات، به خصوص  پروانه ها می شود. وقتی یاس بنفش شکوفه می دهد تمامی بوته های گلهایش به طرز زیبایی با بالهای پروانه ها  پوشیده می شوند و صحنه ی شگفت انگیزی را به وجود می آورند که بسیار دیدنی و زیباست! به همین خاطر به آن بوته پروانه ای هم می گویند.

دوست من! رایحه ی تو چیست؟

در کتاب مقدس، رساله ی افسسیان، باب 5، آیات 1 تا 2، اینطور آمده است: «همچنان که یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید می کند، شما نیز در هر امری از خدا سرمشق بگیرید. نسبت به دیگران، پر از محبت باشید. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد، که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره ی قربانی، به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خشنود شد، زیرا محبت مسیح نسبت به ما، در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود.»

دوست خوبم! ایمان دارم که رایحه ی تو به عنوان سفیر پادشاهی آسمان، عطر بی نظیر صلح و عشق است که بیشتر از همیشه تفاوت تو را با دنیا نشان می دهد، این که چه کسی هستی.

پس با پیروی از عیسی مسیح این عطر خوش را در هر جا که قدم بر می داری پخش کن. تا مثل “بوته پروانه ای”  دیگران را جذب کنی … نه به سوی خودت، بلکه به سوی مسیح! آنها توسط عشقی که آزاد می کنی، با عطر حضور خدا به طرف  تو جذب می شوند.

دوست عزیزم! امروز می خواهم تشویقت کنم که… شاگرد مسیح و سفیر آسمان باشی و از شاه جلال پیروی کنی!  تنها برای جلال یک نام آن هم  … نام عیسی زندگی کنی!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.