عشق خود را بر عیسی بریز!

عشق خود را بر عیسی بریز!

خانه | Miracles | عشق خود را بر عیسی بریز!

زمانی که  به عمق عشق مسیح ، نسبت به خودمان پی می بریم، در درون ما چه اتفاقی می افتد؟

روزی عیسی در بیت عنیا در خانه شمعون بود. در آنجا، زنی به عیسی نزدیک شد و روغن معطر بسیار گران قیمتی بر سر او ریخت. (به کتاب مقدس، متی فصل 26، آیه ی 7 مراجعه کن)

این زن عمیقاً عیسی را دوست داشت. او با این عمل، تمامی عشق خودش را به او نشان داد. مردانی که آنجا بودند، حتی شاگردان عیسی، از کار او متعجب شدند. این عطر بسیار گرانبها بود و می توانست برای کمک به فقرا یا شاید برای ثروتمندتر شدن خزانه دار فروخته شود.

با این حال، عیسی از عمل این زن دفاع کرد. کاری که او انجام داده بود، بسیار بزرگ و ارزشمند بود. حتی اضافه کرد که کار این زن به عنوان یک یادبود، در هر کجای دنیا که انجیل موعظه شود بیان خواهد شد.

بیش از 2000 سال از وقوع این رویداد می گذرد.  این زن مطمئناً هرگز فکر نمی کرد که عشق او در طول اعصار بازگو شود.

بسیاری از کارهای شجاعانه ی مردان و زنان بزرگ تاریخ، کاملاً از خاطره ها محو شده است، اما آنچه این زن در آن روز برای عیسی انجام داد هنوز در سراسر جهان نقل قول می شود!

دوست من! وقتی عشق عیسی برای تو مکاشفه شود، فقط یک آرزو خواهی داشت… که تمامی عشق خود را صرف او کنی! ممکن است اطرافیان فکر کنند که این اتلاف وقت و انرژی است، یا کمی غیر عاقلانه، اما در نظر عیسی بسیار گرانبها و ارزشمند است، و فراتر از گذشت زمان و تا به ابد ادامه خواهد داشت!

بیا با هم این شهادت  عالی را بخوانیم: «هر روز، یک معجزه» به من یادآوری می‌کند که واقعاً رابطه ی ما با خدا چقدر خاص و بی نظیر است. تشویق های شیرین صبحگاهی شما هر روز مرا به عشق پدر آسمانی مان متصل می کند. سپاسگزارم!”

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.