عشق خداوند بی حد و اندازه است!

1

خانه | Miracles | عشق خداوند بی حد و اندازه است!

  «زيرا من يقين می‌دانم! كه هيچ چيز نمی‌تواند محبت مسيح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هيچ يک قدرت چنين كاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانيهای فردا نيز قادر نيستند خللی در اين محبت وارد كنند. در اوج آسمان و در عمق اقيانوسها، هيچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا كه در مرگ فداكارانهٔ خداوند ما عيسی مسيح آشكار شده، محروم سازد.». کتاب رومیان باب ۸ شماره ۳۸ و ۳۹ ( از کتاب مقدس) 

دوست عزیز؛

خالق این جهان بی انتها؛ با عشقی بی حد و مرز تورو، خود خودت رو، همین که هستی با تمام ضعف هات دوست داره..

و هیچ چیزی در این خلقت نمی تونه تو رو از محبت خدا جدا کنه..

این بینظیر و شگفت انگیزه..

او تو رو رها نمی کنه..

خداوند حامی توست..

حتی اگر تمام دنیا از تو ناامید بشن و از تو روی برگردونن، خداوند از تو ناامید نمیشه و از تو روی برنمیگردونه.

 آغوش او همیشه به روی تو بازه.

به خدا اعتماد کن!

او خالق زمین و آسمان، و عاشق بی همتا و ابدی توست!

با من این دعا رو اعلام کن:

“پدر، در نام عیسی، ایمان دارم نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاستها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی، و نه هیچ چیز دیگر در تمام خلقت، قادر نخواهد بود من را از محبت خدا که در خداوند من عیسی مسیح است، جدا سازد. آمین”

آغوش خداوند به روی تو باز هست!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.