عشق او، کامل است!

عشق او، کامل است!

خانه | Miracles | عشق او، کامل است!

عشق او، کامل است!

خداوند در کتاب مقدس به ما میگه: « زیرا کوه ها از بین خواهند رفت و تپه ها منحرف خواهند شد، اما مهربانی من از شما دور نخواهد شد، و وفای به عهد، درمن از بین نخواهد رفت.» ( کتاب اشعیا، باب 54،  آیه 10 )

دوست من، عشق خدا به تو کامل است. این یعنی، نمی توان چیزی به آن اضافه کرد تا بهتر یا شیرین تر شود. عشق او، کاملا مطابق با نیازهای قلب تو می باشد!

● این عشق، مانند باران شدید و پر آبی است که بر زمین خشک می بارد.

● این عشق، مانند نسیمی سبک و خنک در گرمای تابستان است.

● این اشتیاقی که به تو دارد، شعله ای است سوزان و گرم در میان تلخ ترین و سردترین، زمستان.

شاد باش؛ چون خداوند عاشقانه تو را دوست دارد!

با دقت گوش کن، نگاه کن؛ عشق خدا، در اطراف و درون توست. هر روز صبح، او برای تو نامه ای عاشقانه می نویسد. او همه پرتوهای صبح گاهی نور خورشید را می گیرد تا زمین قلب تو را روشن و گرم کند.

من از تو دعوت می کنم که این عشق را دریافت کنی، باور کنی که خدا تو را همین طور که هستی دوست دارد! باور کن که این عشق، بی حد و اندازه است. این حقیقت قدرتمند را درک کن، تا عشق الهی قسمت های سخت وجودت را بشکند، اشکهای تو را خشک کند و شادی قلبی به تو بدهد.

خداوند، دوست دارد که تو شاد باشی!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.