صلیب یعنی محبت به تو!

صلیب یعنی محبت به تو!

خانه | Miracles | صلیب یعنی محبت به تو!

آیا تا به حال به خدا و وعده هایش شک کرده ای؟ مثلا تردید کنی که خدا صدای تو را می شنود؟ یا به تو جواب می دهد؟ یا این که با خودت بگویی خدا کجاست؟

امروز، می خواهم این پیام را به عنوان پاسخِ خداوند بشنوی:

من می خواهم تو این ها را بدانی:

  • من تاج و تخت ام را رها کردم و برای تو در آخور به دنیا آمدم.
  • من از جایگاهِ با شُکوه ام آمدم و برای تو انسانِ خاکی شدم.
  • برای تو تاجی از خار بر سر گذاشتم.
  • ضربه ها، تمسخرها، آبِ دهان و میخ ها را برای تو پذیرفتم.
  • من برای تو رنجِ مرگِ بر روی صلیب را تحمل کردم. (می توانی به کتاب مقدس، فیلیپیان، فصل 2، آیه ی 8، مراجعه کنی).
  • جان ام را با کمال میل و با محبت، برای تو دادم!

من می خواهم تو این ها را بدانی. می خواهم بشنوی. مشتاق ام تو عمیقا درک کنی که من قدرت مرگ را شکست دادم و تسلطِ نیروهای جهنم را از تو سلب کردم (می توانی به کولسیان، فصل 2، آیه ی 15، مراجعه کنی)!

پیروزی من سیاسی نیست… نظامی هم نیست…

این صدای محبتی است که هزاران سال کل زمین و جهان را در بر گرفته است.

و امروز من اینجا هستم، درست در کنار تو.

و می خواهم تو بدانی که… دوستت دارم!

دوست من! آمین که در این لحظه با گوش دادن به این سرود پرستشی زیبا

عشق عیسای خداوند در قلب تو جاری شود. 


مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.