صلح نقشه ی خداست!

صلح نقشه ی خداست!

خانه | Miracles | صلح نقشه ی خداست!

آیا می دانی بزرگ ترین برنامه ی خداوند برای بشریت صلح و آرامش است؟ خداوند به روابط اهمیت ویژه ای می دهد… او می خواهد که تو با او، با خانواده ی الهی ات و همچنین با نزدیکان ات در صلح باشی.

عیسا به طور کامل، طبق خواست خداوند عمل کرد: او با پدرش در صلح بود. همچنین شرایط همه را در نظر می گرفت و با افراد در ارتباط بود. او کسانی را به سوی خود خواند که نه تنها انسان های کاملی نبودند، بلکه افرادی کاملن طرد شده بودند.

صلح، همه ی موانع را در روابط از بین می برد. چه در رابطه با خدا وچه در ارتباط با دیگران!

دوست من، آیا چیزی وجود دارد که رابطه ی تو را با خدا یا با دیگران مسدود کند؟ اگر چنین است، از تو دعوت می کنم که آن را به پای صلیب عیسا بیاوری. او قادر است بر آن چه برای تو غیرممکن است غلبه کند، بر تمام محدودیت های تو… زیرا آن ها از آنِ خداوند نیستند.

آن چه خداوند از ما می خواهد در کلام خود بیان می کند، هنگامی که می گوید:

 «… یکدیگر را دوست بدارید همانگونه که من شما را دوست می دارم.» (به کتاب مقدس، یوحنا، فصل 13، آیه ی 34، مراجعه کن).

صلح و آرامش کاری فراطبیعی است. ظرفیت تو برای دوست داشتن واقعی دیگران، تنها از حضور خدا در درون تو سرچشمه می گیرد.

و این در صورتی ممکن است که  به کسی است که می تواند قلب تو را به طور کامل احیا کند، نزدیک شوی! بعد از آن تو می توانی روابط سخت خود را به روابطی سرشار از آرامش تبدیل کنی.

از تو دعوت می‌ کنم که با من دعا کنی… «خداوندا، در این روزها می‌ خواهم قلب ات را خشنود کنم و اراده ی تو را انجام دهم. می خواهم هر روز در تو رشد کنم. من خواهان فیض تو هستم تا در آشتی قدم بردارم، دیگران را ببخشم و آن ها را صادقانه دوست داشته باشم. خداوندا، تمنا می کنم این کار فراطبیعی را در من و در زندگی من انجام دهی. در نام تو طلبیدم، آمین.»

دوست عزیز،  بیا با هم به این شهادت زیبا توجه کنیم: «زمانی که من و شوهرم تصمیم داشتیم از هم جدا شویم، با “هر روز، یک معجزه” آشنا شدیم. این پیام ها در برخی از تاریک ترین روزهای ما، دلگرم کننده و امیدبخش بود. همسرم اکنون در خانه است و ما سعی می کنیم به جای جدایی، مشکلات را با هم حل کنیم…البته خیلی سخت است. اما می دانم که هیچ چیز برای خدا غیرممکن نیست.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.