صدای وکیل

صدای وکیل

خانه | Miracles | صدای وکیل

به صدای وکیل خود گوش کن، او امروز با تو صحبت می کنه!

دوست عزیز؛

احتمالا در دنیا جملات این چنینی رو شنیدی؛

تو هرگز موفق نخواهی شد ..!

هرچقدر تلاش کنی نتیجه ای نداره..!

بهتره تسلیم بشی و رها کنی ..!

تو شکست میخوری..!

یا شاید یه صدایی اینارو در گوشت نجوا میکنه..!

میتونی به اونا گوش بدی و باورشون کنی..

و اینطوری شکست رو به زندگیت دعوت کنی..!

اما یک راه دیگه هم داری ..!

از پروردگار عالم که تو رو به این دنیا آورد بشنوی و بپذیری..!

✓▪  “هر چه خدا از من بخواهد، با کمک مسیح می توانم انجام دهم، زیرا مسیح قدرت انجام آن را به من می بخشد.”  رساله فیلیپیان باب ۴شماره۱۳(از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

  تو توسط خداوند که تو رو تقویت میکنه و قدرت می بخشه، هر کاری رو میتونی انجام بدی! آمین؟

✓▪” تو را شکر می کنم که مرا اینچنین شگفت انگیز آفریده ای! با تمام وجود دریافته ام که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است. ”  مزمور ۱۳۹ شماره ۱۴(از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

 تو ساخته ی دست خداوند و معجزه ی حیات هستی! آمین؟

✓▪ ” اما با وجود تمام این ها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! چگونه؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت! ” رومیان باب۸ شماره ۳۸ (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

تو به واسطه محبت عظیم خداوند برتر از پیروزمندان هستی! آمین؟

تو با خداوند موفق خواهی بود!

 به همراه او، تو قادری کارهای عظیمی رو انجام بدی..

 در جهان تاثیر بگذاری..

 و عشق مسیح رو نمایان کنی.

خداوند در توعه، روح او تو رو با فکرها و ایده هایی نو هدایت میکنه تا برکت رو به زندگی انسان ها وارد کنی! آمین.

 دوست من، تو مشکل نیستی، بلکه راه حل هستی!

تو با مسیح موفق خواهی بود!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.