صبرکردن طاقت فرساست، چه باید کرد؟

صبرکردن طاقت فرساست، چه باید کرد؟

خانه | Miracles | صبرکردن طاقت فرساست، چه باید کرد؟

وقتی کشاورز بذری را می پاشد، برای اینکه محصول خوبی را درو کند، تمام امیدش به این  است که باران ببارد و گاهی اوقات ممکن است دیر ببارد یا اصلا بارشی در کار نباشد. درنهایت دانه پژمرده می شود، اینجاست که تمام امیدِ کشاورز برای برداشت یک محصول پربار، به یأس ختم می شود.

ما هم مانند این کشاورز در زمین زندگی خودمان بذر می پاشیم و تمام امیدمان بر خداوند است تا کمک کند این بذر در زمینی با شرایط مناسب کاشته شود و محصولی پربار درو کنیم. اما اغلبِ اوقات فاصله ی بین کاشت و برداشت، طولانی و طاقت فرسا و غیر قابل تحمل به نظر می رسد.

 دوست من! امروز تو هم  دعوت شده ای که مانند این کشاورز به خداوند اعتماد کنی.

 همانطور که در کتاب مقدس؛ حزقیال باب 34، آیه ی 26، آمده است: «قوم خود و خانه هایشان را که در اطراف کوه من است برکت خواهم داد. بارش های برکت را بر آنها خواهم بارانید و باران را به موقع بر آنها خواهم فرستاد.»

دوست خوبم! شجاع باش و در وعده هایی که خداوند به تو داده است محکم بمان. چرا که او بر طبق وعده ای که داده است، عمل خواهد کرد و به زمانش باران برکات، بر زندگی تو جاری خواهد شد. او درهای آسمان را می گشاید تا تو را در این مسیر رشد دهد که محصول فراوان به بار آوری و رویاهای او در زندگی تو عملی شود.

بیا با هم در این مورد دعا کنیم: «خداوندا شکر برای بارانی که بر زندگی من جاری می کنی. تو حقیقتا وفادار و تغییر ناپذیر هستی. تو را به خاطر تمام کارهایی که برای من و از طریق من انجام داده ای شکر می کنم. در نام عیسی، آمین.»

دوست عزیزم! به این سرود زیبا گوش بده و در آرامی خداوند بمان.

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.