شگفتی‌های زندگی

شگفتی‌های زندگی

خانه | Miracles | شگفتی‌های زندگی

دوست گرانقدرم،

در میان هیاهو و فعالیت‌های روزمره، به تو پیشنهاد می‌کنم برای لحظه‌ای آرام بایستی، سر به آسمان بلند کنی و در شگفتی‌های آفرینش خداوند تأمل کنی. توجهت را به زیبایی‌هایی که هر روز اطرافت قرار دارند معطوف کن، زیبایی‌هایی که نشان دهندهٔ دقت و ظرافت خداوند هستند.

یاد حبقوق نبی بیفت که چشم به آسمان دوخت و سرودی از ستایش سر داد:

»خدا را می‌بینم که از کوه سینا می‌آید.

جلالش آسمانها را در بر گرفته و زمین از حمد و سپاس او پر است.

درخشش او مانند طلوع خورشید است

و از دستهای او که قدرتش در آنها نهفته است،

نور می‌تابد. «

(حبقوق ۳:۳-۴)

در میان دغدغه‌های زندگی، زیباست که یاد بگیریم چگونه از شگفتی‌های کوچک و بزرگ زندگی لذت ببریم. چه آن پرنده‌ای که شادمانه آواز می‌خواند، چه نسیمی که نوازشگر گونه‌هایت می‌شود، و چه کودکی که با شادی می‌خندد. همه و همه دعوت‌نامه‌هایی برای شگفت‌زدگی هستند.

هر روز، وقتی را برای سکوت و قدردانی از جهان اطرافت اختصاص بده. نفس عمیق بکش، خداوند را برای هدیه‌ٔ زندگی سپاس بگو و با آرامش به روزت ادامه ده.

دعا می‌کنم دوست عزیز، که تو بتوانی جهان را با چشمانی پر از شگفتی و قدردانی بنگری و هر روزت پر از شادی و معنا باشد. بگذار نور خداوند در تو بدرخشد و دیگران را نیز به سوی او بکشاند.

در نام عیسی مسیح،

آمین.

شکر برای وجود تو

 تو معجزه‌ای هستی که هر روز می‌توانی با شگفتی زندگی کنی!

پیمان شبان‌لاری

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.