شفا از سرطان

شفا از سرطان

خانه | Miracles | شفا از سرطان

این شهادت زیبا در مورد شفا از سرطان را بخوان!

 امروز از تو دعوت می کنم؛ تا این شهادت زیبا که مربوط به یک  خواهر عزیزاست، را بخوانی و همراه من خداوند را برای این خواهر جلال دهیم!

“من شهادتی از کار خداوند در “هر روز، یک معجزه” هستم. چند ماه پیش از شما درخواست دعایی کردم. بعد از انجام چند آزمایش، دکتر متوجه شد که من سرطان دهانه ی رحم دارم. تمام نشانه ها واضح و قابل روئیت بودند. دکتر از من خواست به خداوند توکل کنم زیرا که کاری از دستش بر نمی آمد. قبل از عمل جراحی باید چند آزمایش می دادم. و مجبور بودم برای جوابش دو ماه صبر کنم. من از شما خواستم برای من در دعا باشید و خودم هم نزد خداوند قادر دعا کردم تا مرا از این بیماری رهایی ببخشد. او به دعای من جواب داد.

نتیجه ی آزمایش ها آمده و هیچ اثری از سرطان نیست. زبانم در برابر خدای معجزه ها بند آمده! بله خداوند امین است. او واقعیست و قادر به انجام هر کاری می باشد.

شبان عزیزم، من با شادی عمیقی پر شده ام. از شما ممنونم که این شهادت رو با تمام دوستانم در “هر روز، یک معجزه” به اشتراک می گذارید.”

 بله خداوند زنده است! از تو دعوت می کنم تا به خدایی که شفا می دهد، ایمان داشته باشی! هر چیزی برای خداوند ممکن است. در نام عیسی، دعا می کنم که او تو را ملاقات کند و برکت دهد، در هر نیازی که داری. و من منتظر دریافت شهادتت هستم!

به خدای شفادهنده ایمان داشته باش!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.