شاگرد سازی کن!

شاگرد سازی کن!

خانه | Miracles | شاگرد سازی کن!

خداوند تو را شاگرد کرد، اما به همین بسنده نکرد… او همچنین به تو توانایی شاگردسازی را هم داد!

در حقیقت ما در نتیجه ی دعا، تعهد و محبت سایر ایمان دارانی که ما را به شناخت نجات در مسیح عیسی هدایت کردند، شاگرد شدیم و اکنون، ما مسئولیم که اجازه دهیم این نور بر دیگران نیز بتابد!

زمانی که یک مسیحی جوان بودم، خدا مرا فرا خواند تا نوری در میان ملل باشم. حتی فکرش را هم نمی توانستم بکنم که من از پس این کار بر بیایم!  اما خدا قبلاً در من دیده بود که می تواند از طریق من این کار را انجام دهد. او اغلب به ما بسیار بیشتر از خود ما ایمان دارد!

در کتاب مقدس، متی، باب 28، آیه های 18 تا 20، می خوانیم: «آن گاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: تمام اختیارات در آسمان و زمین به من داده شده است. پس بروید و تمام قوم ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح‌ القدس تعمید دهید؛ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستورهایی را که به شما داده‌ ام، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی اگر دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!»

دوست من! یک شاگرد واقعی، شاگرد سازی هم می کند! عیسی نمونه ی ما بود. او به مردم آموزش داد و به طور خاص، او 12 شاگرد را به مدت سه سال تربیت کرد و او این 12 نفر را آموزش داد تا به نوبه خود شاگردان بیشتری را تربیت کنند!

این همان کاری است که ما برای انجام آن فراخوانده شده ایم: شاگردانی بسازیم که سپس دیگران را آموزش بدهند!  چطور این کار را انجام دهیم؟

  • ●      با کمک کردن به کسی، برای این که ایمان اش را کشف کند؛
  • ●      با صرف زمان در کنار یک فرد نو ایمان؛
  • ●      با کمک بدون قضاوت؛
  • ●      با نمونه بودن؛
  • ●      با پافشاری در دعا.

در نهایت شخصی که این محبتِ رایگان را دریافت می کند می تواند آن را به شخص دیگری منتقل کند!  این نقشه ی باورنکردنی خداست که هر یک از ما را در این ماجراجویی باشکوهِ به اشتراک گذاشتن خبر خوش، به کار می‌ گیرد!

آیا دوست داری با من دعا کنی؟ «خداوندم، من بسیار سپاسگزارم که به تو تعلق دارم. از فیض ات که بیشتر و بیشتر می شود سپاسگزارم.  به من کمک کن تا برای جلال نام تو شاگرد سازی کنم!  تا پادشاهی تو بیاید و اراده تو در زمین نیز مانند آسمان انجام شود.  به من کمک کن پدر، تا مانند پسرت، عیسی باشم!  آمین.»

به شهادتی از یک دوست همراه توجه کن: «فقط می‌ خواستم بگویم، از شما  برای همه چیزهایی که به اشتراک می گذارید تشکر می‌ کنم. این تفاوت بزرگی در زندگی من و صحبتم از خدا با دیگران ایجاد کرده است.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.