شادمانی

شادمانی

خانه | Miracles | شادمانی

شادمانی… کجا یافت می شود؟

این سوالیست که اغلب در شبکه های اجتماعی یا برنامه های تلویزیونی، مورد بحث قرار می گیرد.

انسان ها تمام طول عمرشان در جست و جوی شادی درونی هستند.

آیا شادمانی وجود دارد؟

اگر هست، پس کجا یافت می شود؟

کتاب مقدس حداقل در دو متن، راجع به شادی با ما صحبت کرده است:

مزامیر باب 1 آیه 1 و  انجیل متی باب 5 آیه 1-12

این قسمت با “خوشا به حال” آغاز شده است.

همچنین عیسی مسیح موعظه ی سر کوه را با همین عبارت آغاز کرد.

کلمه ی معادل “خوشا به حال” در زبان عبری “اشر” و در زبان یونانی “ماکاریوس”، هر دو به معنای “شادمان” هستند.

اصل و اساس اراده ی خدا برای تو، شادمانی است.

هر کلام یا عمل خدا که خدا به هدف شادمان کردن تو به معنای حقیقی است!

اگر در راه خدا و در جهت کلام او قدم برداری، تو از درون به شادی حقیقی می رسی. و شادی و آرامش خدا را به اطرافت هم انتقال میدهی و در نهایت زندگی تو کار عظیم خدا را نشان میدهد.

 شادمانی، هر روزه قدم زدن با خداست.

 شادمانی، همان گام نهادن در رد پای خداست.

دوست عزیز؛ 

شاد باش، و اجازه بده شادی تو بر همگان آشکار شود!

شادمانی کجاست؟

شادمانی درون توست و نامش خداوند است!

شادمانی یعنی هر روزه با خدا زندگی کردن!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.