سفره ی نعمت های خداوند پهن است!

سفره ی نعمت های خداوند پهن است!

خانه | Miracles | سفره ی نعمت های خداوند پهن است!

در مزمور 23، آیه 5، آمده: سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می‌گسترانی!

سَرَم را به روغن، تدهین می‌کنی

و پیاله‌ام را لبریز می‌سازی.

و همچنین درکتاب ایوب باب 1، آیه 8، می خوانیم: روزی خداوند به شیطان گفت: “آیا خادم من ایوب را ملاحظه کرده ای؟” 

در توضیح این آیه می شود اینطور گفت که: 

 خدا به ایوب افتخار می کند، مردی عادل و درستکار که ترس خداوند در دل او بود و از شرارت  دوری می کرد. شیطان، با عصبانیت و حسادت به معنای واقعی کلمه او را در معرض آزمایش قرار داد و همه چیز از جمله سلامتی اش را از او گرفت.

اما، پس از بازگرداندن ایوب، خدا دارایی، ثروت و سلامتی او را چند برابر کرد (در این مورد می توانی به ایوب باب 42، آیه 10، مراجعه کنی.)  تصور کن شیطان باید چقدر مضطرب بوده باشد! خدا به خوبی می توانست به او بگوید: «شیطان، متهم کننده ی برادران، تو باختی! ایوب، فرزندم، برنده شد! در حضور دشمنانش، سفره‌ای آماده کردم.» (لطفا مزمور 3، آیه 7 را ببین) 

من با تمام وجودم ایمان دارم که خدا می خواهد فرزندانش را بازگرداند و برکت دهد. آری، در حضور دشمنانت پیش روی تو سفره ای آماده می کند. و وقتی خداست که سفره را آماده می کند، نه تنها خطری تو را تهدید نمی کند، بلکه پر از نعمت هستی!

اگر موقعیت‌های دردناکی را تجربه کرده‌ای، عیسی می‌تواند به تو آرامش دهد، شفا دهد، تو را ببخشد، و دوباره به تو زندگی بدهد، حتی زندگی پر برکت تر از قبل. به ایوب فکر کن که همه چیزش را از دست داده بود…اما خدا با شکوه او را بلند کرد!

این چیزی است که امروز می توانی انجام دهی… 

بر سر سفره ای که خداوند برایت مهیا کرده است بنشین. خداوند در مواجهه با دشمنان و مشکلات تو هرگز از تغذیه و برکت دادن و لبریز کردنت از شادی و آرامش خود باز نمی ایستد. بیا در حضور او و سر میزش بنشین!

مشاهده مطالبی بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.