سال جدید را با محبت آغاز کن!

سال جدید را با محبت آغاز کن!

خانه | Miracles | سال جدید را با محبت آغاز کن!

در آغاز سال، مجله ها  و فضای مجازی، پر از عناوینی می شوند که هر کدام بیش تر از گذشته چشم نواز تر هستند، مثل این: ” تصمیم خود را سریع بگیرید” و یا  “10 کلید برای یک سال موفق” و…

امروز بیش از هر زمان دیگری آرزوی من برای تو این است که سال جدید را با نصیحت خدا آغاز کنی، زیرا هیچ توصیه ای بهتر از آن چه او می گوید، نیست!

پس کتاب مقدس چه کاری را به ما توصیه می کند؟

کتاب مقدس، متی، فصل 22، آیه های 36 تا 40، می گوید: «استاد، در میان دستورهای مذهبی کدام یک از همه مهم تر است؟ عیسی جواب داد: خداوند را که خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. این اولین و مهم ترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است: همسایه ی خود را دوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می داری. تمام احکام خدا و گفتار انبیا در این دو حکم خلاصه می شود و اگر شما این دو را انجام دهید، در واقع همه را انجام داده اید.»

دوست من!  خداوند نگرش درست را برای  رشد در این سال به تو آشکار می کند. او خلاصه ای قدرتمند از مهم ترین دستورات اش را با تو به اشتراک می گذارد. اول دوست داشتن خدا را انتخاب کن و بعد همسایه ات را همان طور دوست داشته باش. دوست من! انتخاب کن که محبت کنی.

باشد که زندگی تو شادی، فیض و اشتیاق مسیح را به بشریت نشان دهد و برای کسانی که خداوند در مسیر تو قرار خواهد داد، حامل شادی باشی.

باشد که سال نو برای تو سرشار از حضور خدا، پر از محبت و قدرت او باشد! برای تو یک سال استثنایی در خداوند آرزو می کنم. سالی که در آن چیزی را که در اشک کاشته ای، با شادی درو کنی. (به کتاب مقدس، مزمور 126، آیه های 5 و 6، مراجعه کن).

سالی داشته باشی که در آن بیاموزی، چطور در رابطه ی خود با عیسی به شیوه ای شخصی تر رشد کنی!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.