زندگی مسیحی، رابطه با خداست!

زندگی مسیحی، رابطه با خداست!

خانه | Miracles | زندگی مسیحی، رابطه با خداست!

آیا تا به حال این احساس را داشته ای که زندگی مسیحی فقط یک دین است؟ اما قطعا این طور نیست.

امروز می خواهم به دلایل این موضوع بپردازم:

  • ●      زندگی مسیحی که عیسی آن را بنیان گذاشت، خیلی بیشتر از یک دین است. در واقع یک رابطه ی واقعی با خدای محبت است. مسیحیت فقط گسترش یک شیوه ی فکری یا فلسفی درباره ی خدا نیست. بلکه در مورد تجربه ی زندگی لحظه به لحظه در حضور خدا و تبدیل شدن توسط کلام او است.
  • کتاب مقدس چیزی ورای یک کتاب تقدیس شده است؛ که ما آن را مانند یک رمان می‌خوانیم. کلام زنده‌ای است که بطور فراطبیعی در وجود ما رخنه می کند. همانطور که در عبرانیان باب 4، آیه ی 12 آمده است: «زیرا كلام خدا، زنده و فعّال و از هر شمشیر دو دَم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند و نیّات و اغراض دل انسان را آشكار می‌سازد.»
  • طبق مزمور 102، آیه ی 17 دعا، چیزی بیش از تکرار کلمات است… گفت و گو با خداست. یک تبادل و ارتباط واقعی است. 
  • معاشرت با خدا بسیار بیشتر از هر از گاهی به کلیسا رفتن به شمار می رود (اگرچه که آن هم مفید است). این معاشرت لمس حضور یک خدای زنده است که با تو صحبت می کند، راه می رود و معجزه می کند. به لطف فیض باورنکردنی اش، خدا روح خود را در تو قرار می دهد. همان طور که در رومیان باب 8، آیه ی 15 نوشته شده است، خدا به تو اجازه می دهد که او را “پدر” بخوانی.

 دوستِ من! مسیحیت را به یک سری اعمال مذهبی ساده محدود نکن! بلکه، زندگی ات را با یک تجربه ی باشکوه پیوند بزن؛ که می توانی خدائی که همه چیز را آفریده و همه چیز متعلق به اوست… را “پدر” صدا کنی!

یکی از عزیزان کلیسا برای ما نوشته است: « نمی توانم بگویم که چقدر پیام های شما برای من مهم هستند. من با گروهی از ایمان داران در ارتباط هستم و گاهی بعضی از ایمیل های شما را برای آن ها ارسال می کنم. بارها دیده ام که افراد برکت گرفته اند و قلب آنها لمس شده است. جلال بر عیسی و شکر برای وجود شما عزیزان.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.