زندگی خود را روی صخره مستحکم بنا کن

زندگی خود را روی صخره مستحکم بنا کن!

خانه | Miracles | زندگی خود را روی صخره مستحکم بنا کن

زندگی خود را روی صخره مستحکم بنا کن!

هنگام ساختن خانه، مهم ترین مرحله، پی ریزی است. اگر این مرحله نادیده گرفته شود یا با عجله انجام شود، صاحب خانه در معرض خطر زندگی در خانه ای قرار می گیرد که هر لحظه ممکن است فرو بریزد.

در کتاب مقدس، متی باب 7، آیه 24 آمده است، پس هر که این سخنان من را بشنود و آنها را انجام دهد، او را به مرد حکیمی تشبیه خواهم کرد که خانه خود را بر صخره بنا کرد.

در زندگی تو هم همینطور است! تو به بهترین و محکم ترین پایه ها نیاز داری و اون “کلام خدا” است.

همیشه برآوردهای مالی و عاطفی زندگی تو درست از آب در نمی آیند، اما کلام حیات خداوند، آنها را در مسیر امنی قرار میده، به تو اطمینان خاطر میده و مسیری را که باید دنبال کنی به تو نشان می‌دهد. ممکن است که در این مسیر دچار طوفان و باران بشی، اما تکان نخواهی خورد.

در اینجا نحوه ی بنای این پایه غیرقابل حرکت آمده است:

  • خواندن و تعمق در کلام او، یعنی عملی کردن آنچه که می خوانیم
  • دعا کردن
  • توکل به خدا

ازت دعوت می کنم که با هم دعا کنیم:  خداوندا، امروز انتخاب می کنم که کلام تو را اساس زندگی خود و راهنمای همه تصمیم هایم قرار دهم. گنج های پنهانت را بر من آشکار کن تا در راه رفتنم با تو قوی شوم و استقامت کنم. در نام پر جلال عیسی، آمین

مشاهده مطالبی بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.