زمان معجزه، نزدیک است!

1

خانه | Miracles | زمان معجزه، نزدیک است!

ارکیده، یکی از زیباترین و ظریف ترین گل هاست…

 در طول عمرش، هر روزه گلبرگ هاش رو از دست میده و به ساقه ای سبز تبدیل میشه و اینطور به نظر میاد که ارکیده برای همیشه زیباییش رو از دست داده..!

اما اگر فقط کمی از ساقه ی اون در مکان درست و در زمان درست، چیده بشه؛ این گل دوباره شروع به شکوفه دادن می کنه!

امروز هم اگر در زندگی تو، اتفاقاتی هست که فاجعه و مصیبت به نظر میاد.. در واقع معجزه ای در حال اومدنه! 

درست مثل ارکیده ای که گلبرگی نداره، اما توانایی شکوفا شدن رو در خودش داره، تو هم توانایی های بی نظیری در خودت داری که خداوند از اونها آگاهه!

کسی که تو رو آفریده، میدونه کدوم قسمت از وجودت باید هرس و چیده بشه. 

باغبان آسمانی میدونه چطور باید پیش بره تا تو رشد کنی، بالغ بشی، میوه بیاری، و به منبع عظیمی از برکت تبدیل بشی!

دوست عزیز؛

 خداوند از تو دعوت می کنه تا هر روز در فیض قدم برداری و زندگی پیروزمندانه رو تجربه کنی، چرا که تو به او اعتماد کردی.

 او هر روزه از تو مراقبت می کنه، چون تو متعلق به خدا هستی. 

مهم نیست امروز با چه چیزهایی روبه رو میشی، تمام اونها تو رو به سمت فردا هدایت می کنه. 

این ابزاریست که خداوند از اون استفاده می کنه تا تو رو به بُعد دیگه ای سوق بده، بُعدی که تو در اون معجزه ها رو زندگی کنی، هر روزه و قدم به قدم!

دوست عزیز، معجزه، در دسترس است!

توانایی های بی نظیر تو تا همیشه در دستان خداوند حفاظت شده هستند!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.