زمان‌های طراوت در زندگی‌ات در راه است!

زمان‌های طراوت در زندگی‌ات در راه است!

خانه | Miracles | زمان‌های طراوت در زندگی‌ات در راه است!

در میان صفحات کتاب مقدس، مزمور ۱ ما را به تصویری زیبا از زندگی ایمانی می‌برد؛ درختی که در کنار جویبارهای آب قرار گرفته، نمادی از رشد و شکوفایی است، هنگامی که ما در کلام او تعمق می‌کنیم و دستوراتش را دنبال می‌کنیم.

«او مانند درختی است که در کنار نهر آب کاشته شده باشد؛
میوۀ خود را در موسمش می‌دهد
و برگ‌هایش پژمرده نمی‌گردد
و در همۀ کارهای خود موفّق است.» (مزمور ۱: ۳)

شاید امروز، تو احساس خستگی کنی، انگار که زندگی‌ات خشک و بی‌جان است… اما بر زندگی تو اعلام می‌کنم، زمان‌های سرسبزی و طراوت، همچون جویبارهای حیات‌بخش، در راهند!

کتاب مقدس به ما از آب زنده‌ای می‌گوید که مستقیم از تخت خداوند جریان می‌یابد. این آب، تصویری از روح القدس است که می‌خواهد زندگی‌ات را پر از حیات و طراوت کند، زندگی‌ای که نه تنها خودت را سیراب می‌کند بلکه به دیگران نیز از طریق تو جاری می‌شود.

در این فصل، وقتی که زندگی پر مشغله به نظر می‌رسد، دعای من این است که تو توسط روح القدس، از آب زنده‌ای که تو را دوباره سیراب می‌کند و نیرو می‌بخشد، پر شوی… که تو را قادر سازد به درختی تبدیل شوی که هیچ‌گاه پژمرده نمی‌شود، همیشه سرسبز می‌ماند، میوه می‌دهد و در همهٔ کارها موفق می‌شود.

پس، امروز قوت روح‌القدس را دریافت کن و با این نیرو به پیش برو. اجازه بده آب زنده‌اش تو را پر کند، تا تو نیز بتوانی در هر شرایطی ثمر‌بخش باشی و موفق شوی.

خداوندا،

در این لحظه با قلبی پر از ایمان و امید، دعا می‌کنم.
خدای مهربان، همانطور که درختی در کنار رودخانه کاشته می‌شود و میوهٔ خود را در فصل مناسب می‌دهد، خواننده این متن را نیز در کنار جویبارهای حیات‌بخشت قرار بده.

خداوندا، به او نشان بده که هیچ وضعیتی برای همیشه نیست و زمان‌های سرشار از طراوت و برکت در راه است. به او اطمینان بده که تو همیشه کنترل هر چیزی را در دست داری و زندگی‌اش را به سمت نیکویی و موفقیت رهنمون می‌سازی.

در نام عیسی مسیح،
آمین.

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.