رویای تو، حتما عملی می شود!

رویای تو، حتما عملی می شود!

خانه | Miracles | رویای تو، حتما عملی می شود!

گاهی اوقات، در زندگی مسیحی خود نیاز داریم، صبور باشیم و با بردباری پیش برویم. با این حال، چیزی که به ما اطمینان می دهد، این است که صبر، بخشی از برنامه خداوند است.

بیا آنچه را که کتاب مقدس در حبقوق، باب 2، آیه 3، به ما می‌گوید، بخوانیم:

«اگرچه آنچه به تو نشان می‌ دهم در حال حاضر اتفاق نمی‌ افتد، ولی مطمئن باش كه سرانجام در وقت معين به وقوع خواهد پيوست. هر چند تا وقوع آن، مدت زيادی طول بكشد، ولی منتظر آن باش، زيرا وقوع آن حتمی و بدون تأخير خواهد بود.»

خدا، از قبل به ما اطلاع می دهد که ممکن است، آنچه برای زندگی ما برنامه ریزی کرده، مدتی طول بکشد تا محقق شود.

موسی نیز این را تجربه کرد، و در این باره کتاب مقدس در عبرانیان، باب 11، آیه 27، به ما می‌ گوید:

«به خاطر ايمان به خدا بود كه او بدون ترس از غضب پادشاه، مصر را ترک گفت و استوار به پيش رفت، همچون كسی كه خدای ناديده را در مقابل ديدگان خود دارد.»

دوست من! اگر در انتظار همچین چیزی هستی، به استقامت خود ادامه بده! قوی باش!

آیا تحقق رویای تو به تعویق افتاده است؟

و زمان وعده خدا برای تو در آینده است؟ 

به چشم دوختن به عیسی ادامه بده. چیزی که به تو کمک می کند تحمل کنی، تماشایِ همیشگیِ عیسای مسیح است، حتی زمانی که همه چیز در اطراف ات باعث می شود به او و حضورش در زندگی ات شک کنی.

 عیسی، پنهان از دیدگان ما در حال حرکت است و رویا، در حال تحقق یافتن است!

خداوند امروز تو را برکت دهد، دوست من!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.