رویاهای بزرگ

رویاهای بزرگ

خانه | Miracles | رویاهای بزرگ

با خداوند میتونی رویاهای بزرگ داشته باشی!

شاید رویایی در قلبت داری و ممکنه با ترس های زیر مواجه باشی:

  • ترس از طرد شدگی؟
  • ترس از ناکامی و شکست؟
  • ترس از به حساب نیمدن؟
  • ترس از اینکه کارهات به خوبی پیش نرن..
  • و ؟

خدای تو بسیار خلاقه و تو به شباهت او آفریده شدی. پس تو خلاق هستی!

تو در مسیر نجات روح انسان ها هستی، در مسیر تغییر دادن ذهنیت ها و طرز فکرها برای مسیح!

اجازه نده مخالفت و حمله های دشمن باعث تسلیم شدن تو بشه. مقاومت کن!

دوست عزیز؛ رویاهای بزرگ داشته باش و از خلاق بودن نترس. خلاق و متفاوت بودن ضعف نیست بلکه یک قوت بزرگه!

هیچ کسی نمیتونه برنامه ها و رویاهایی که خدا در قلب تو قرار داده رو متوقف کنه.

رحمت، شجاعت و طرز فکر روح القدس رو دریافت کن!

همراه من دعا کن:

“روح القدس، در همین لحظه، رحمت، شجاعت، و طرز فکر تو رو دریافت میکنم! من خلاق و نو آفرین هستم! در نام عیسی ترس رو از وجودم دور میکنم و اجازه نمیدم که دشمن من رو متوقف کنه! در نام عیسی دعا کردم. آمین.”

رویاهای بزرگ داشته باش و از خلاق بودن نترس!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.