روابط خوب، آرزوی خدا برای توست!

روابط خوب، آرزوی خدا برای توست!

خانه | Miracles | روابط خوب، آرزوی خدا برای توست!

آیا تا به حال از خودت سوال کرده ای که چرا اینقدر رابطه ها برای خداوند مهم هستند؟

دوست من! خدا، خدای رابطه هاست. خداوند انسان را آفرید تا با او در ارتباط باشد. سپس خدا، حوا را آفرید تا آدم تنها نباشد. در کتاب مقدس، پیدایش فصل 2، آیه ی 18 آمده است: «خداوند فرمود: شایسته نیست آدم تنها بماند. باید برای او یارِ مناسبی به وجود آورم.»

خواست و اراده ی خدا برای ما این است که در رابطه باشیم. و یک رابطه ی خوب و محکم با او و خودمان و دیگران داشته باشیم.

 به همین دلیل است که هر رابطه ای مانند کاشتن گیاه نیاز به توجه و تلاش مداوم دارد. باید آبیاری شود و در طی فصول  از آن مراقبت کرد تا شکوفا شود و رشد کند. و همین طور در مورد ازدواج، روابط با همسایگان، فرزندان، همکاران و غیره و رابطه ی ما با خدا نیز صدق می کند.

خدا می خواهد که تو رابطه ی خوبی با اطرافیانت داشته باشی. بنابراین امروز چه کارهایی را می توان انجام داد تا یک رابطه خوب و سالم داشته باشی و بتوانی آن را حفظ کنی؟

لبخند بزن، یک یادداشت بنویس، یک تماس تلفنی بگیر، یک کلمه تشویق آمیز بگو، “هر روز، یک معجزه” را برای کسی بفرست، و کارهایی از این قبیل. این به خودِ تو بستگی دارد!

بیا با هم این شهادت عالی را بخوانیم: «من از “هر روز، یک معجزه” یاد گرفتم که چطور با خواندن شهادت های روزانه افراد و همین طور دعاهای روزانه با خدا رابطه بگیرم. یاد گرفتم که خداوند همه ی کسانی را که توبه می کنند می بخشد و به دعاهای ما گوش می دهد. او به خیلی از دعاهای من جواب داده است. در حال حاضر این ایمان و باور را دارم که تنها نیستم.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.