رنج ها، پیامی برای تو دارند!

رنج ها، پیامی برای تو دارند!

خانه | Miracles | رنج ها، پیامی برای تو دارند!

آیا به این نکته توجه کرده ای که پولس رسول رنج خود و یا همان خاری که در بدن داشت را از جانب شیطان می دانست؟ با این حال، این خار برکتی برای او داشت و سبب شد تا خدا خودش را به شیوه ای خارق العاده در زندگی پولس نشان دهد.

دوست من، آیا ممکن است خداوند اجازه داده است که رنج تو وجود داشته باشد، چون پیام شگفت انگیزی را در آن برایت پنهان کرده است؟

در پشت هر مشکلی که داری، به طور مثال پشت هر بیماری، کودک سرکش، مشکل در رابطه، زخم های جسمی یا عاطفی… خدا هست.

او با احتیاط یک کلمه ی عاشقانه را در پاکت گذاشته، یک کلمه ی محبت آمیز، یک وعده ی شکست ناپذیر: «…من با تو هستم و همین تو را کافی است!…» (به کتاب مقدس، دوم قرنتیان، فصل 12، آیه 9، مراجعه کن).

دوست عزیز! اگر در حال حاضر در حال آزمایش هستی، به یاد داشته باش که دلیل ناامیدی تو تمرکز بر پاکت چروک و کثیف است؛ اما در درون آن، یک پیام از طرف خدا وجود دارد، پر از محبت و پر از فیض. من دعا می کنم که روح القدس به تو کمک کند امروز آن را کشف کنی!

کتاب مقدس می‌ گوید: «مردم‌ دلسرد و مأیوس‌ را با این‌ خبر شاد کنید. به‌ آنانی‌ که‌ می‌ ترسند، قوت‌ قلب‌ دهید و بگویید: دلیر باشید و نترسید، زیرا خدای‌ شما می‌آید تا از دشمنان تان‌ انتقام‌ بگیرد و آن ها را به‌ سزای‌ اعمال شان‌ برساند.» (به اشعیا، فصل 35، آیه های 3 و 4، مراجعه کن).

دوست من! خداوند کلمات محبت و لطف خود را در میان آزمایش ها برای تو می فرستد!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.